Ek het jou jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoon klere aantrek’ (Sag 3:4b)

Sagaria se naggesigte (Sag 1-6) grens soms aan drogbeelde van die onderbewuste. Selfs die profeet verstaan nie die simboliek en betekenis hiervan nie, en elke keer moet ‘n engel van die Here hom help. Maar in die reeks van agt gesigte, is die middelste een, vierde een anders. Die Here maak vir Sagaria ‘n venster oop en laat hom direk binne-in die hemelse hofsaal kyk.

   Dis nie ‘n mooi toneel nie – en vir die profeet Sagaria, ‘n groot verleentheid. Die hoëpriester van die volk, Jesua staan vernederd, met liederlike vuil klere aan (v 4a), en Satan is besig om hom aan te kla. Wat Sagaria in die hemel sien, is presies besig om op die aarde te gebeur.

   Kom ons staan net ‘n oomblik stil by Satan. Hy is nie die duiwel nie. In die Ou Testament figureer Satan meestal as ‘duiwelsadvokaat’ (Job 1-2), of kwaadstoker (1Kron 21:1). Ook in hierdie hemelse hoftoneel is Satan nie die bose nie – hier is hy die ‘aanklaer’. Verdagmakery is sy werk.

   Nou, terug aarde toe. Dit is net na die ballingskap. Hoekom het die groot ramp gebeur? Die volk het die priesters blameer: húlle het drooggemaak, daarom het die Here kwaad geword en die volk amper vernietig. Maar nou, nou het hulle hul straf uitgedien, en die Here sê self: ‘Ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion’ (Sag 1:14). Die ballingskap is verby.

   In die hemelse hof is Satan besig om die ou verlede op te haal en ‘n saak teen die hoëpriester te maak. Maar die Here berispe vir Satan (Sag 3:2), en hy red vir Jesua soos ‘n stuk hout uit die vuur. Die Here se liefde het oorwin – Satan het die saak verloor. Dan sien Sagaria ‘n aangrypende beeld: Jesua kry skoon klere. Skoon klere – of gewyde klere – was vir die priesters in Ou-Israel verpligtend voordat hulle die jaarlikse versoeningsritueel kon uitvoer (vgl Lev 16:4). Vir Sagaria simboliseer Jesua se skoon klere dus ook versoening, maar dit gaan om meer. Jesua trek nie self vir hom skoon klere aan nie, die engel van die Here neem die inisiatief! Satan se betoog is verwerp en Jesua – en die volk, kan die toekoms met skoon nuwe klere tegemoet gaan.

   Die Here se vergifnis is volledig. Hy vergeet die verlede – ook ons s’n.    

Here, dankie dat U vergewe en vergeet.                  

Share this / Deel hierdie: