Tamar … was ’n wrak (2 Sam 13:20) … Laban het sy slavin Silpa vir sy dogter Lea … saamgegee (Gen 29:24).

Wie eenmaal deur Tamar se verhaal gegryp is, verstaan iets van ’n vrou se weerloosheid. Wie eenmaal met haar verkragting méégeleef het, begryp iets van ’n vrou se brose lewe.

Op ’n dag het Tamar vir haar halfbroer Amnon kos gemaak en toe sy dit vir hom gee, het hy haar gegryp en verkrag. Verskriklik was die gebrokenheid wat gevolg het. Amnon het haar verag en haar uit sy huis gesmyt. Die arme Tamar het ’n wrak geword (2 Sam 13:20) en haar eensaamheid, alleenheid en magteloosheid het soms net te veel geword (2 Sam 13:19).

Ewe verskriklik is dat niks eintlik gebeur het nie. Haar broer Absalom sou Amnon nou wel twee jaar later doodmaak, maar haar pa Dawid het niks gedoen nie (2 Sam 13:23-39). Hy was so met sy eie dinge besig dat hy sy dogter se ondraaglike pyn en vernedering nie begryp het nie. Trouens, die skrywer van die Samuel- en Koningsboeke het Tamar ook uit sy verhaal uitgeskryf. Hy was so met sy storie oor die konings van Israel en Juda behep dat hy van Tamar vergeet het.

En God? Het Hy ook vergeet? Miskien help Silpa se verhaal om iets van God se hulp aan ’n gebroke vrou te verstaan. Silpa was maar net ‘n slavin van Lea. Eers het sy vir Laban gewerk, maar hy het haar vir Lea ‘as persoonlike slavin’ gegee (Gen 29:24). Sy is nie voor die tyd gevra nie, sy is net weggegee. Silpa was maar net deel van die besittings. Lea kon met haar doen net wat sy wou. Op ‘n keer het sy Silpa dan ook vir Jakob gegee. Deur Silpa sou Lea haar geslag verder bou. Weereens moes Silpa maar net toegee en na ‘n ruk het sy geboorte aan ‘n seun geskenk.

Sy was in ‘n situasie vasgevang waaruit sy nie kon kom nie. Sy was deel van ‘n leefstyl wat nie altyd lekker was nie. Sy was deel van ‘n groep waar sy dalk nie wou gewees het nie.

God was egter by Silpa. Deur haar swaarkry en haar eentonige bestaan het Hy nogtans sy doel met haar bereik. Toe Israel Egipte toe is, is sestien van Silpa se nageslag ook saam. Haar seuns het ‘n belangrike deel van die latere Israel uitgemaak. Haar seuns het later hulle deel van die beloofde land gekry en deur harde werk die land bewoonbaar gemaak (Jos 13:24-28; 19:24-31).

So sou God sy pad ook met Tamar gestap het.

Here, wees met elke vrou wat sukkel of moedeloos is. Troos hulle met U liefde.

Share this / Deel hierdie: