Is iets buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom (Gen 18:14).

Vers 1 van Genesis 18 vertel vir ons dat die Here “aan Abraham verskyn” het daar by die groot bome van Mamre. In Afrikaans klink hierdie woord “verskyn” vir my asof die Here soort van uit die bloute en totaal onverwags daar sy opwagting gemaak het. Dit was miskien onverwags, maar as ons die vorige hoofstukke lees dan besef ons dat dit nie uit die bloute was nie.
God stap eintlik al vanaf Genesis 12 ‘n pad met Abram en op hierdie pad het die Here al ‘n paar keer aan Abraham “verskyn”. In Genesis 12 roep Hy hom en maak beloftes. In Genesis 15 sluit die Here ‘n verbond met Abram. Deurentyd is daar die belofte van ‘n nageslag en ‘n kind wat maar net nie wil kom nie. In Genesis 17 word nog ‘n verbond gesluit en word die teken van die besnydenis gegee. In in vers 16 word weereens ‘n seun aan Abraham belowe. Dit is hier waar ons lees dat Abraham so gelag het dat hy op sy knieë geval het. (Hy was al honderd.)
Lag is mos ‘n wonderlike ding. Dit is ‘n soort terapie wat ons soms help om te oorleef. Soms lag ons as ons op ons senuwees is. Soms lag ons as iets in die lewe regtig snaaks is – daardie uit jou maag lag met die trane wat rol. Soms lag ons oor die dinge wat ons bang maak – ons noem dit “galgehumor”.
In Genesis 17:17 het Abraham gelag en nou in Genesis 18:12 lag Sara by haarself. Watse soort lag was dit? Dit klink soos ‘n desperate lag van mense wat nie meer weet of hulle die beloftes moet glo van hierdie God wat al so ‘n lang pad met hulle stap en aanhou om onvervulde beloftes te maak nie. Sara het gelag! Haar biologiese klok het in elk geval al lankal verby die kinderskrytyd getik.
Wanneer die Here vra waarom Sara lag, maak hy weereens ‘n belofte dat Hy volgende jaar dieselfde tyd sal terugkom en dat Sara dan ‘n seun sal hê. Wanneer Sara lieg oor haar laggery raak die Here nie kwaad nie en hy trek ook nie sy belofte terug nie. Miskien lag Hy ook in sy mou.
En ‘n jaar later het Sara haar seun en raai wat is sy naam? Isak! Dit beteken: “hy het gelag”. Dit was toe nie te buitengewoon vir die Here nie! God het sy belofte nagekom. En ek vermoed dat God ook lekker gelag het.

Gebed: Here, herinner ons aan die vreugde wat daar lê in ‘n verhouding met U. Help ons ook om te leef uit u beloftes.

Share this / Deel hierdie: