Met hooghartige spotters dryf Hy die spot, maar Hy is goed vir dié wat beskeie is (Spr 3:34).

Luther se ervaring van God se genade het hom ‘n nederige mens gemaak. In sy worsteljare was hy ook nederig, maar toe was dit eerder ‘n goeie daad waarmee hy God se guns probeer wen het. God se liefde het hom egter verander en hom nederig gemaak.

Alhoewel die Hebreeuse woordjie vir ‘nederig’ of ‘beskeie’ nie so baie in die Ou Testament voorkom nie, is dit nietemin ook baie nou aan God se liefde verbind. Veral in die psalms sien ‘n mens dit mooi. Dié boek reageer op alles wat God gedoen het. Op sy dade by die see, in die woestyn, by die intog, maar ook in die ervaring van sy wegwees. En in die herinnering aan al hulle gisters het God telkens weer vir Israel ‘n werklikheid geword en dít het hulle nederig gemaak. 

Die Spreukeboek vertel ons hoe ‘n nederige lyk en leef. In dié boek word verskillende maniere van leef ‘gewys’ en die nederige word dikwels met die hoogmoedige vergelyk. Op dié manier word nederigheid skerper omlyn.

So is hoogmoed arrogante verwaandheid. Volgens ‘n Egiptiese spreuk is ‘n hoogmoedige soos iemand wat in skoene staan wat vir hom te groot is en dan probeer hy ook nog daarmee rondloop. Almal kan die slof-slof hoor, die nommer-te-groot-skoene sien en hulle daaroor verkneukel. Volgens Spreuke is hoogmoediges dom, onverstandig en onkundig oor die lewe. Hulle ken nie die grens van hulle vermoë nie, weet ook nie mooi waar hulle in die lewe inpas nie en wil altyd ten koste van ander hoër beur.

Nederigheid weer is iets wat binne-in ‘n mens lê. ‘n Soort innerlike houding wat die grense van menswees ken en nie na onbereikbare dinge hunker nie. ‘n Soort leefstyl wat deur eenvoud en soberheid gekenmerk word. ‘n Soort lewenshouding wat deur die ervaring van God se genade gevoed word en gedy. En tipies van dié nederigheid is ‘n diepe innerlike rus en kalmte. Soos ‘n kindjie ‘wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind’ (Ps 131:2).

God is goed vir die nederige en die ootmoedige ervaar iets van God se nabyheid en sy warmte. Of soos die psalmskrywer dit so mooi sê: God het die gesmeek van die nederiges verhoor en ‘U gee hulle nuwe moed, U verhoor hulle gebed’ (Ps 10:17).

Here, breek ons binnekant deur U liefde sodat ons nederig sal leef en werk.

Share this / Deel hierdie: