Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want Ek is God, nie ’n mens nie (Hos 11:8-9).

Dat die Here se toorn ontvlam, bly een van God se donker kante. Sy woede is dodelik gevaarlik. Niemand ,wat Hy daarmee tref, oorleef nie. Daarom maak sy toorn gelowiges bang Ouers dreig soms hulle kinders deur te sê: ‘moenie dit of dat doen nie, want die Here gaan jou straf.’ Hierdie dreigement wek vrees.

Woede wat ontvlam, hou verband met beelde van vuur (Eseg 21:36) en water (Hos 5:10). Dit brand, vernietig en oorspoel. God se toorn word geteken soos ‘n leeu of ‘n luiperd wat hulle buit voorlê (Hos 5:14) of soos ‘n beerwyfie wat haar welpies se aanvallers verskeur (Hos 13:8).

 Mense-woede ontstaan soms uit emosie wat buite kontrole raak, irrasioneel is en tot verkeerde optrede lei. Daarom is dit nie verstandig om iemand kwaad te maak nie (Spr 15:1, 18). God se toorn is egter anders. Hy verloor nie kontrole nie, maar tree met ‘n doelbewuste wilsbesluit teen mense se ontrou op.

God se toorn ontbrand meestal in sy verhouding met Israel (Num 11:1ev.), maar ook teenoor vreemde volke (Jes 30:27-30). Hy spaar selfs nie individue soos Moses (Deut 1:37) en Miriam (Num 12:9) nie. Wanneer sy volk ander gode dien (Eks 32) of onreg doen in hul verhouding met hom (Eks 22:24), wek hulle sy woede. Hy straf sy kinders om hulle liefde terug te wen.

Die uitwerking van God se toorn word partymaal verbind aan Israel se oorlogsnederlae (Jos 7), hul misoeste (Deut 11:17) asook die swaar lot van individue soos Job (19:11) en onbekende psalmdigters (88:17).

Die teenpool van God se toorn is sy genade en ontferming. Toorn en liefde is twee kante van God se optrede (Nah 1:2-7). Sy woede roep sy liefde op. ‘n Oomblik se woede is duisend geslagte se liefde werd (Deut 5:10). Wanneer sy volk hulle ontrou en gebrek aan vertroue in hom bely, word God se hart sag. Dan verander hy van plan.

God se liefde oorspoel en verteer egter sy toorn. Hy relativeer sy eie woede. Daarom kan hy afstand daarvan doen. Hy wil sy geliefdes se liefde met liefde terugwen. Dit doen hy met Efraim en Juda. Die Jesus-verhale bevestig hoe God se liefde sy toorn oorspoel.

Dankie dat u liefde sterker brand as u toorn, Here.

Share this / Deel hierdie: