Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie (Spr 30:24).

Baie van die spreuke was eers deel van die familielewe en is aan die pa verbind. Híér in Spreuke 31 is ‘n ma egter aan die woord. Sy praat met haar seun, Lemuel, die koning van Massa, en sy wou hom praktiese lewenswenke gee.

Eers het sy oor vroue gepraat. Oor die slegte vroue wat ‘n man se ondergang kon bewerk het. Verwysings na hierdie soort vrou kom dikwels, dalk te dikwels in die Spreukeboek voor. Lemuel moes hulle vermy het. Sy lewe was net te kosbaar en hy moes geen tyd met hulle verspil nie. Nog ‘n ding wat sy ma gesê het, was om hom nie aan sterk drank te vergryp nie. Dít kon verhoed het dat hy goed regeer of die reg goed toepas.

Dan volg iets baie belangrik. Lemuel moes vir die swakstes van die swakkes omgee. Van alle konings was dit in die antieke tyd verwag. Ongeveer 2000 vC was daar al ‘n soortgelyke voorskrif vir die Egiptiese konings: ‘Doen die regte dinge solank jy op die aarde is. Troos die wat ween en help die weduwee en die wees. Moenie iemand van sy erfgrond verwyder nie en moenie die leiers in hulle werk stuit nie. Pasop ook op om nooit mense onregverdig te straf nie’. Waarskynlik het die magtige farao’s hulle nie veel hieraan gesteur nie.

In Israel was dit anders. Die omgee vir die ander was kernbelangrik. Volgens Deuteronomium moes die liefde vir God in die liefde vir die ander gereflekteer word. Vir profete soos Amos, Hosea en Jesaja was dít die norm aan die hand waarvan die koning en die samelewing gemeet is.

Volgens ons teksvers moes die omgee vir die ander daarin blyk dat hulle (Lemuel en Israel) die mond van die stomme sou word. Dit beteken: dat hulle sou opkom vir die swakke wat nie sy saak kon stel nie, wat nie toegang tot sekere instellings gehad het nie, wat nie die middele gehad het om homself te verdedig nie; dat hulle ‘n hart vir die armes sou hê en sou sorg dat reg aan hulle geskied.

Here, gee ons ‘n hart vir die onbeholpe swakkes wat nie hulle weg in ons wêreld kan vind nie. Gee ons die moed om op te kom vir diegene wat nie vir hulleself kan praat nie.

Share this / Deel hierdie: