Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd … God het elke ding gemaak dat dit pas in ’n bepaalde tyd… (Pred 3:1,11)

 

Mense se lewe word vandag deur tyd regeer. Die horlosie bepaal elke minuut van die dag. Alles word daarvolgens beplan. Soos die sekondewyser aantik, volg gebeure mekaar op. So kan jy ook die geskiedenis presies terugroep en bepaal.

 

Die Bybel is bewus van verskillende soorte ‘tyd’. Daar is natuurlike of sikliese tyd, historiese of liniêre tyd, mitiese tyd wat bestaan uit begintyd, teenwoordige tyd en eindtyd, asook heilige tyd. Hieruit blyk dat ‘tyd’ ’n komplekse saak met vele gesigte is.

 

Antieke mense het ‘tyd’ anders verstaan as ons. Vir hulle was tyd méér as net die chronologiese opeenvolging van gebeure of die horlosiewyser. Tyd was soos ruimtes wat gevul was met leë of betekenisvolle gebeure: geboorte of sterwe, reën of droogte, vreugde of trane, ens.

 

In Bybelse tye was daar geen kwartshorlosies nie. Mense kon die verlede, hede of toekoms nie soos vandag beskryf nie. Daarom het hulle met die rug na die toekoms en (gesig) visie op die verlede gelewe. Die toekoms was donker en onseker, terwyl die verlede meer seker was. Dáár het God reeds groot dade verrig. So het die verlede groter sekerheid aan die toekoms verskaf.

 

Vir gewone mense was elke dag ’n stuk lewe ‘onder die son’. Dae, weke, maande, jare en seisoene is deur die sikliese gang van die natuur bepaal. Die son en maan het die gang van sake georden. God wat bo tyd verhewe is, het die groot en klein ligte geskep om die hele skepping te versorg (Gen 1:14; Ps 104:19-23).

 

In Prediker (1:4-11) is die gang van sowel die natuur as die menselike lewe op sigself eentonig en betekenisloos. Dit lei na niks. Tog is dit moontlik om hierdie ‘tyd’-ruimtes met betekenisvolle en positiewe dade te vul. Soos die lewe is ‘tyd’ ’n gawe van God.

 

Alhoewel mense se lewe bepaal word deur die ritme en ruimte van ‘tyd’, het God aan hom die gawe gegee om te besef hoe kosbaar tyd is. Wat God gemaak het, is nou in mensehande. Daarom moet ons elke dag ‘tyd’ uitkoop, benut en bestuur. Met die oog op God se groot dade in die geskiedenis, sal dit jou hoop gee om die ‘donker’ dae van die toekoms in die oog te kyk.

 

Doen dit. Jy weet nie hoeveel tyd jy oor het nie.

 

Here, help my om die tye in my lewe met kosbare dade vol te maak.

Share this / Deel hierdie: