Dit is weer daardie tyd van die jaar: herfstyd – wintertyd. Dit is daardie tyd van die jaar wat vir die boere ook die begin van ‘n komende oestyd aandui. Sou u gaan stap tussen die mielies en ander graansoorte, aartappels en bone, en met ‘n oop oog daarna kyk, dan sou dit u, dalk ongemerk opval, met verwondering, dat u meer sien as die gewone. Opeens ontwikkel u ook ‘n oog vir die skepping van God, vir die skoonheid van Sy skepping.

 

Terwyl u so die oes op die land aanskou en nadink, kom daar dalk ook vrae by u op: In hoe ‘n mate het ek vrugte gedra wat aanneemlik is vir God? In hoe ‘n mate het ek die regte saad gesaai? In hoe ‘n mate het ek die aarde bewerk tot ‘n land waarop lewe in vrede en geregtigheid moontlik is? Dit is tog waarna ons uiteindelik soek: na die vrug van ons lewe. Ja, hoe dit kan groei en hoe dit gelowig vrug kan dra.

 

Wanneer ons Psalm 1 lees, dan maak hierdie teks dit aan ons duidelik dat die vrugte van gelowiges ryp word deur die Tora (die Wet van God) te lees en te lewe (v 2). Psalm 1 roep mooi beelde voor ons op: ‘n boom wat vol bloeisels staan, en dan, op die regte tyd, die vrugte: mooi, glansende en laggende vrugte. Sappig, geurig, heerlik! ‘n Boom geplant by stromende water. ‘n Beeld van ‘n mens, ‘n gerypte mens, ‘n mooi mens, ‘n Gods-mens, geplant deur die Onnoembare op ‘n plek wat goed is. Waar fonteine is, water, stromende lewende water. En daardie lewende water, dit sê die Ou Testament vir ons, is die Tora, die Wet van God, die eerste vyf boeke van die Ou Testament waarin staan hoe ek en u kan lewe voor die aangesig van God. Wie in die Tora, in die aanwysinge van God vreugde vind en homself/haarself daarin verdiep, dag en nag, dus telkens weer, sal groei en vrugte dra, aldus Psalm 1.

 

Die somer lê agter ons, ‘n tyd van baie buite wees, ‘n tyd van reën, groei en vrugte dra. In die landbou word die oeste binnekort ingesamel. Ons ruik alreeds die jong wyn, ons proe die jong vrug. Vandag dink ons aan die Bron van alle goed. Ons keer ons nou ook na binne en vra onsself die vraag: Wat het ons tot stand gebring? Het ons vrugte gedra? Hoe lyk die vrugte wat ons lewens opgelewer het?

Share this / Deel hierdie: