Sal jy tweede-viool speel?

 

 

Ons word groot met die idee dat Debora die heldin van die verhaal en Barak die ‘bangbroek’ is. Hoe dan anders? As Debora hom roep en in opdrag van die Here bevel gee dat hy teen Sisera moet optrek, stel hy ‘n voorwaarde: hy sal gaan as sy saamgaan. 

Is ons oordeel oor Barak nie ‘n bietjie te haastig nie?

 

Net voordat ons by die Debora-Barak verhaal uitkom, lees ons van Sisera. Hy was die hoof van koning Jabin se leermag en het nege honderd ysterstrydwaens gehad en hy het die Israeliete twintig jaar lank verdruk (Rigters 4:2-3). Daarenteen gee Debora vir Barak opdrag om met tien duisend man teen hierdie oormag op te trek. Die manne wat Barak bymekaar moet maak, kom uit die stamme van Naftali en Sebulon, hulle is dus nie geoefende krygers nie, maar gewone arbeiders wat vir diensplig opgeroep word. As Barak sy kanse bereken, sou dit menslik gesproke uiters onverantwoordelik wees om ‘n professionele leer met amateur-soldate aan te durf. Baie mense se lewens word in gevaar gestel. Die risiko is eenvoudig te groot. Ons kan Barak dus nie sommer van lafhartigheid beskuldig nie, hoogstens daarvan dat hy die woorde van die profetes nie honderd persent vertrou nie.

 

Wanneer Debora dan inwillig om saam met hom op te trek, hoor Barak dat hy nie die held van die verhaal gaan wees nie. Sisera gaan aan die hande van ‘n vrou uitgelewer word (en dis ook nie Debora self nie, maar Jael, die vrou wat in tente bly). Op hierdie stadium sou Barak kon voel dat sy eer in die gedrang kom, en dat hy homself netsowel kan onttrek. Nogtans doen hy dit nie. Hy lei sy troepe van tien duisend man en agtervolg die vlugtende Sisera terwyl hy eintlik weet dat hy nie die een gaan wees wat die vyand gaan verslaan nie.          

 

Barak sou nooit kon weet dat sy naam tot in die Nuwe Testament onthou sou word nie (Heb 11:32). Sy naam, en nie Debora s’n nie, verskyn saam met die rigters wat in die sogenaamde ‘heldegalery’ opgenoem word. Op hierdie stadium doen Barak bloot sy plig so goed soos hy kan, al weet hy dat iemand anders die eer gaan kry.

 

Dis nie altyd maklik om tweede-viool te speel nie. Dis nie maklik om jou bes te doen, en dan te sien hoe iemand anders met die louere wegstap nie. Dit is veral nie maklik om voluit vir iets te gaan, terwyl jy weet dat iemand anders die lof gaan kry nie.

 

Tog is dit presies wat Barak gedoen het.

 

Gebed: Here, help my om altyd my bes te doen sonder om die eer daarvoor te soek.

Share this / Deel hierdie: