In die tyd rondom Pinksterfees dink gelowiges na oor die krag wat God se Gees in hulle lewe speel. Christene se Pinksterfees was in Ou-Testamentiese tye ‘n oesfees. Dit was bekend as die Fees van die Weke. Jode het hierdie fees sewe weke ná Paasfees gevier. Gelowiges het God gedank vir die gawe van die oes, veral die koring- en die garsoes. Tydens hierdie fees is die boek Rut gelees. Dit het gelowiges herinner aan God se krag.

In die Rut-verhaal sien jy dat God lewe gee. Hy kan dit wat vir mense onmoontlik lyk, moontlik maak. Veral wanneer mense vasgevang is in onuitspreeklike nood twyfel hulle soms in hulleself, in die toekoms en in God. Hulle kan selfs verbitterd raak in hulle omstandighede.

Mense bevind hulleself soms in krisisse wat net te groot is om te beskryf. Elimelek se gesin was in sulke omstandighede. Hy, sy vrou en twee seuns het in Betlehem gebly. Betlehem beteken “huis van brood”. Maar, in hiérdie ‘huis van brood’ was daar geen brood nie. In Betlehem was hongersnood – daar was niks om te eet nie. Daarom trek die gesin weg na die buurland, Moab.

In dié vreemde land tref ‘n dubbele krisis die gesin. Eers sterf pa Elimelek, en kort daarna die twee broodwinners, sy seuns Maglon en Kiljon. ‘n Huis sonder pa en seuns was vir diégene wat agterbly ‘n ramp. Vir Noami, die weduwee, het hierdie gebeure ‘n pikswart gordyn oor die toekoms getrek. Sy het alleen agtergebly en geen toekoms gehad nie; daar was geen nageslag om vir haar te sorg nie. Verder het sy as weduwee geen regte gehad om haar man se grond en eiendom te besit nie. Geen man kon die familie se naam voortdra nie. Naomi se lewe was uitsigloos. Die donker het oor haar gesak asof sy in ‘n leë put beland het. Hierdie en ander omstandighede tref gelowiges vandag nog.

Aan die begin van die Rut-verhaal is daar tog lig in die donker. Die naam Elimelek beteken “my God is koning”. Agter die donker omstandighede van Noami en haar skoondogters wil hierdie naam iets sê oor die Here wat in gelowiges se lewe werk. Hy heers, ook in die donker. Die eerste van sy heersershandelinge in Rut is dat Hy weer ‘n goeie oes in Betlehem gee. Die ‘huis van brood’ is weer vol brood. In hulle oorweldigende krisis maak Noami en haar skoondogters gereed om van Moab na Juda terug te keer. God se sorg laat hulle hulle eerste treë na uitkoms gee, al lyk hul toekoms nog baie donker.

Here, in die donkerste uur van oorweldigende krisis bring u lig, sodat ek die eerste tree na uitkoms kan gee.

Share this / Deel hierdie: