Tog het hy óns lyding op hom geneem … (Jes 53:4)

In Jesaja 53:4-6 word van ‘ons’ gepraat. By hierdie ‘ons’-groep is daar ‘n stuk ontnugtering. Hulle het iets totaal misverstaan en ook misgelees. Voor hulle oë het hulle ‘n man sien ly. Iemand wat nie mooi was nie en wat deur almal uit die gemeenskap uitgestoot is. Hulle het gesien hoe hy gely het, maar het niks daaraan gedoen nie. Hulle het maar gedink dit moet so wees. Dat dit God was wat hom gestraf en geslaan het.

Iets groots het toe gebeur. Op ‘n gegewe oomblik het die ‘ons’-groep anders oor dié man begin dink. Ons weet nie wat gebeur het nie, maar skielik het hulle oë oopgegaan en anders oor die man se lyding begin praat.s Hy was nie meer die veragte figuur en die een vir wie God gestraf het nie. Hy was die een wat in hulle plek gely het. Stadig maar seker het die ‘ons’-groep besef dat dié man in húlle plek swaargekry het.

Ongelooflik mooi word dit dan ook vertel: hy het ‘óns lyding op hom geneem’, hy het ‘óns siektes … gedra’, vanweë ‘óns oortredings is hy deurboor’, vanweë ‘óns sondes is hy verbrysel’, deur sy lyding ‘het daar vir óns genesing gekom’. In ‘n kort versreël is ‘n magtige nuwe teologie verwoord: ‘die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom’ (vss 4-6).

Vir die eerste keer in Israel se geskiedenis het hierdie gedagte só tot volle rypheid gegroei. Vir die eerste keer het hulle dit só geformuleer dat ‘n mens vir ander se sondes kan sterf, dat ‘n mens die pyn en die siektes van ‘n ander op hom kan neem, dat ‘n mens in die plek van ‘n ander kan ly.

Hulle het wel geweet dat die lammetjie vir hulle sondes gesterf het, maar dat ‘n mens tussen hulle en God kon ingeskuif het, was vreemd. Eers in Jesaja 53 is dit duidelik uitgesê. Eers híér brand die verwagting op ‘n mens wat vir almal sou ly en die lammetjie sou vervang.

Dit sou nog eeue duur, maar op ‘n goeie Vrydag lank gelede in Jerusalem het Hy sy kruis vir die ander gedra; het hy vir die ander gesterf en is daar nou geen ander troos in leed nie, ‘dis ook vir my geskied!’ (Lied 389). c jler

Share this / Deel hierdie: