Meer oor Ons

Hierdie webblad bestaan uit ‘n kleinredaksie en ‘n breëredaksie. Die kleinredaksie is vir die daaglikse gang van die webblad verantwoordelik. Hulle is:

  • Gerda de Villiers  – redakteur – (redakteur@teo.co.za )
  • Alphonso Groenewald – redaksielid
  • Jurie le Roux – algemene redakteur
  • Christo Lombaard – redaksielid

Die breëredaksie sluit die kleinredaksie asook die dekaan en adjunk-dekaan van die Fakulteit Teologie in. Laasgenoemde dien as skakels tussen TEO, die Fakulteit en die Universiteit .

Vriendelike teo.co.za groete

Share this / Deel hierdie: