Meer oor Ons

Hierdie webblad bestaan uit ‘n kleinredaksie en ‘n breëredaksie. Die
kleinredaksie is vir die daaglikse gang van die webblad verantwoordelik.
Hulle is:

  • Gerda de Villiers  – redakteur – (redakteur@teo.co.za )
  • Alphonso Groenewald – redaksielid
  • Jurie le Roux – algemene redakteur
  • Christo Lombaard – redaksielid

Die breëredaksie sluit die kleinredaksie in, asook prof Johan Buitendag en prof Dirk Human – dekaan en adjunk-dekaan – wat toesighoudende funksies beklee. Die genoemde twee professors dien as skakels tussen Fakulteit, Universiteit en Kerk.

Vriendelike teo.co.za groete