Die regsfakulteit en die departement Ou-Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria het ‘n gesamentlike projek oor land van stapel gestuur. Die regsfakulteit het die reeks op 6 Mei 2016 met die titel, ‘Seminar on Land: Texts, Narratives and Practices’ begin en op 31 Augustus en 1 September vanjaar is dit die departement Ou-Testamentiese wetenskap se beurt. Alhoewel die tema vanuit verskillende hoeke benader sal word, sal ‘n aantal buitelandse Ou Testamentici by dié geleentheid die tema vanuit die Ou Testament belig. Tydens die 6 Mei-seminaar het Sias Meyer al op die veelkantige verstaan van land in die Ou Testament gewys. Veral na die terugkeer uit ballingskap tydens die Persiese ryk, het sommige beweer die land was God se grootste gawe aan Israel terwyl andere weer gemeen het die tora of wet of die Pentateug was die belangrikste.

Karin van Marle, van die regsfakulteit en ook een van die organiseerders van die projek, het op moeilike begrippe soos ruimte, die verlange na ‘n plek, historiese onreg, ensovoorts gewys. Alphonso Groenewald, ‘n Ou Testamentikus en ‘n ander organiseerder, het beklemtoon dat hierdie projek reeds baie aandag binne die departement ontvang het en in 2017, wanneer die fakulteit teologie ‘n 100 jaar bestaan, voortgesit sal word. Die gesprek vind plaas in samewerking met Duitse universiteite.

Ulrike Kistner van die fakulteit geesteswetenskappe het onder andere daarop gewys dat die begeerte na grond ook met ‘n gevoel van ontnugtering gepaardgaan. Die ontnugtering dat westerse of europese sosio-politieke waardes nie aan die behoefte na grond kan voldoen nie. Sy het ook op ‘n voorbeeld gewys waar leë munisipale grond eerder aan ontwikkelaars verkoop word as om dit aan die landloses te gee.

Daar was ook ‘n paneelbespreking oor die verhale van die landloses in stede en op die platteland. Manisha Ramnarain byvoorbeeld het die lotgevalle van Schubartpark in Pretoria gebruik om die probleem van besitreg te verduidelik en Isolde De Villiers weer het die burgersmeestersredes van die afgelope jare ontleed en die probleem so verder toegelig. Ndumiso Dladla het vertel hoe wit geskiedskrywing swartes benadeel en dit ook vir die grondvraagstuk gevolge het. Vuyani Vellem het weer beklemtoon hoe die ontsaglike swart armoede dit vir die massas onmoontlik maak om ooit grond te besit. Danie Brand het ‘n geval bespreek van boere wat ‘n plaas in die vyftigerjare gekoop, dit geweldig ontwikkel het en nou wil verkoop, maar die swart werkers het toe op kompensasie aangedring. Volgens dié mense woon hulle geslagte lank al op die plaas, het die grond deel van hulle geword en wil daarom op die land bly woon, maar die wet is nie eintlik aan hulle kant nie.

Hierdie eerste gesprek oor land was baie interessant en omdat dit binne ‘n intellektuele konteks plaasgevind het, was die emosies minder en die argumente meer konstruktief. Vir verdere besonderhede oor einde Augustus se kongres by die fakulteit teologie kan proff Dirk Human of Alphonso Groenewald genader word.

Share this / Deel hierdie: