‘n Onderhoud met Dr Gerhard Bothma, skrywer van die nuwe blitsverkoper, Wie is ek? 45 dagreise oor Christen-identiteit. Johannesburg: Toekomsventer 2015.

Wie-is-Ek

Gerhard, op die eerste dag wat hierdie nuwe boek van jou bekendgestel is, is reeds 800 kopieë daarvan verkoop.  Waaraan sou jy dié verkope toeskryf?

Reklame en voorkoms speel beslis ‘n rol. Die bekende Jannie Pelser se droom vir die uitgewery Toekomsvensters 2015-2020 is ook aansteeklik. Dit gaan gróót word. En ek is gelukkig om daaraan deel te hê. 

Ek dink die droom dat mense regoor die land vir ‘n tydperk sáám dieselfde tekste lees en oor dieselfde dinge besin, is nie net ‘n aantreklike gedagte nie, maar goed ook. In ons konteks speel Christelike identiteit ‘n baie belangrike rol. Ons móét onsself afvra wie ons is en waaraan ons geken word. Om vir 45 dae rondom nege temas hieraan aandag te gee – glo ek – kan ‘n enorme impak hê.

En ek hoop dat die inhoud ook ‘n rol speel in die gewildheid van Wie is ek? 

Vertel ons meer oor die boek: waar die idee vandaan kom; wat die inhoud is; wat jy daarmee wou bereik?

Jannie Pelser het my verlede jaar genader en van sy visie, wat nou onder Toekomsvensters 2015-2020 bedryf word, vertel. Hy het my gevra om daarvan deel te wees deur die eerste materiaal te skryf. 

Aangesien ek vroeër die jaar ‘n referaat oor ‘n prakties-teologiese antropologie by ‘n kongres gelewer het, het ek dit as ‘n ideale geleentheid beskou om van my navorsingsresultate ook op ‘n nie-akademiese manier aan te bied. In 45 dagstukke reageer ek op die vraag ‘Wie is ek as beeld van God?’ Daar is 5 stukkies rondom nege temas, soos ‘Ons is God se kinders’, ‘Ons is beeld van Christus’ en ‘Ons is mense wat ons laat lei.’ 

Vir elke dag is daar ‘n toewydingsmoment, ‘n gebed, praktiese take en ‘n toegif. 

Ek probeer om lesers op hierdie manier uit te daag om na te dink. Ek glo dat die manier waarop ek met Bybeltekste omgaan, sal lesers help om ontdekkings te maak wat hulle sal verryk.

Om oor hierdie onderwerp te skryf, het vir my persoonlik ook baie beteken. Ek het die versoek om dié boek te skryf ontvang kort nadat ek uit gemeente-bediening getree het. Die vrae ‘Wie is ek?’ en ‘Wat maak ek hier?’ is noodsaaklike vrae, veral tydens ‘n periode van heroriëntering. ‘n Mens se antwoorde hierop help jou fokus en gee jou opnuut energie.

Wat is die belangrikste bronne waarvan jy gebruik gemaak het vir hierdie boek?

Vir die doeleindes van die breër proses, het ek ‘n aantal tekste in die Bybel gekies wat ons help om ons eie vrae oor identiteit te vra. Daar is ook in Wie is ek?  stukke oor luistervaardighede, waardes en persoonlikheidstipes, naamlik as aspekte van identiteit.

Hierdie is alles motiewe wat in onlangse navorsing oor antropologie en personologie voorkom. Wentzel van Huyssteen se Are we alone in the world? en Wilhelm Jordaan se Mens in Konteks, asook werke van Daniël Louw, Julian Müller en verskeie ander teoloë, sielkundiges en kulturele-antropoloë het my denke beïnvloed. 

Hoe maak jy om die akademie te distilleer vir mense buite die akademiese veld?

In ‘n brief aan my het wyle Ferdinand Deist geskryf dat teologie eintlik eers teologie is wanneer dit deur mense in hulle alledaagse gang verstaan word.  Dís wat ek nog altyd probeer doen in my prediking, lesings en skrywery. Ek lees baie populêre stof om die styl en ritme daarvan aan te voel. Ek glo dit het my gehelp in die vorming van my eie aanslag. 

Byvoorbeeld: skakels in Wie is ek?  na video- en musieksnitte met liedere soos ‘Here Jesus, U skyn oor almal’ en ‘Hot Gates’ verryk die ervaring met die teks op nuwe maniere. 

Hoe kan ‘n mens Wie is ek? die gemaklikste in die hande kry?

Die boek kan by (011) 665-2017 (vra vir Drienie), Bybelmedia (www.bybelmedia.org.za) en deelnemende gemeentes bekom word, teen R30,00.  

Ek verstaan jy is beskikbaar om by gemeentes, instellings en groepe te praat oor die boek. Is daar ‘n vasgestelde tarief vir sulke optredes?  Hoe kan mense met jou skakel hieroor?

Ja, ek is beskikbaar vir eredienste, prediking en aanbiedings oor hierdie en ander onderwerpe ook.  Belangstellendes kan my gerus kontak by gerliese@mweb.co.za en 0824123479; kostes word na aanleiding van die aard en tydsduur van optredes bepaal. 

Share this / Deel hierdie: