Trientje Sietske (Tiny) van der Schaaf het in Nederland grootgeword het en het aan die Bornego College te Heerenveen gematrikuleer. Sy het radiografie in Leeuwaarden studeer, en daarna vier jaar voltyds in die Medisch Centrum Leeuwaarden gewerk. Na die vier jaar het, het sy deeltyds gewerk om haar teologiese studie aan die Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en aan die Rijks Universiteit Leiden te finansier. Sy het daar die grade MDiv en MTh verwerf. Sy is vanaf Januarie 2007 in Suid-Afrika en werk aan haar PhD-studie in Pastorale Teologie aan UP. Sy is nou in die afrondingsfase van haar studie.

 

Na Colloquium Doctum is sy tydens die afgelope legitimasieplegtigheid, wat op 13 November in die NG Kerk Pretoria-Oos plaasgevind het, gelegitimeer. Tiny het besluit om haar tuiste in Nederland te verruil vir Suid-Afrika. Toe sy gevra is om in 3 minute te vertel waarom sy hierdie besluit geneem het, het sy die volgende gesê:

 

Ek is genooi om kort iets te sê oor hoekom ek graag in Suid-Afrika wil bly. Hierdie vraag het ek die afgelope twee jaar dikwels gekry. Baie mense verstaan dit nie. Die een na die ander emigreer naar Australië, Canada of Europa, want hulle verdien daar meer geld en belangriker nog, daar is ‘n mens baie veiliger. Vandag het ek op die radio gehoor dat die lewensverwagting in Suid-Afrika die laagste is van die hele Afrika, selfs laer as in die oorlogsgebiede.

 

In 2004 het ek vir die eerste keer na Suid-Afrika gekom en my hart verloor. Die son, die natuur en die gasvryheid van mense het gevoel soos ‘n warm bad. Toe ek na 6 maande terug is in Nederland, voel ek heimwee na Suid-Afrika. Ek het my studies in Nederland klaargemaak en weer terug gekom, hierdie keer vir twee jaar. In hierdie twee jaar het ek ook die donker kante van hierdie land leer ken. Miljoene mense wat nog armer is as arm, rooftogte, moorde en verkragtings. Ek kan nie onverskillig wees nie.

 

In my colloquium eksamen het ons oor ‘n boek van De Gruchy gepraat, wat handel oor die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis. De Gruchy sluit af met ‘n hoofstuk oor die Koninkryk van God in Suid-Afrika. Volgens hom het die kerk die taak om hier en nou te bou aan die Koninkryk, om ‘n einde te maak aan onreg. Ons moet nie moed verloor nie, maar ons moet hoop hou. Hy haal Romeine 15:13 aan, dieselfde teks wat my predikant vir my gegee het toe ek belydenis doen:

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!”

 

My hoop vir hierdie pragtige land het al hoe sterker geword. Ek wil graag probeer om hierdie hoop te vertaal in saadjies van God se Koninkryk, en dit te saai onder die mense.

 

Dankie.

Share this / Deel hierdie: