Reformation 01: 1517 changed the world – Jurie le Roux

The word ‘Reformation’ refers to the events that began in 1517 and which led to radical new thinking about church and theology and caused enormous socio-political changes. The term also refers to leaders such as Martin Luther, Zwingli, Melanchthon and...

Gratis e-boek: geskiedenis van die OTWSA – Jurie le Roux

Laai dit hier af. http://hdl.handle.net/2263/60030 Die pad wat die OTWSA gestap het, kan ons baie breedweg in drie tydperke verdeel. Die eerste was die era van die pioniers en het van ongeveer 1957 tot 1971 gestrek. Dit was die era van belangrike geleerdes soos...