Aan die einde van 2007 het ’n belangrike boek, An introduction to the Johannine Gospel and Letters’, van Jan van der Watt by T&T Clark in New York verskyn. Die reeks waarin dit gepubliseer is, word die ‘T&T Clark Approaches to Biblical Studies Series’, genoem.

Prof Jan van der Watt geniet internasionale erkenning vir sy werk oor die Johannese literatuur en hy is onder andere redakteur vir al die rubrieke oor hierdie literatuur wat in De Gruyter se dertig-volume, Encyclopedia of the Bible and its Reception, gaan verskyn.

Hierdie werk is ’n baie toeganklike inleiding tot die Evangelie en die Briewe van Johannes. Die skrywer het met groot insig en vernuf die leser in die wonderwêreld van Johannes ingelei. Evangelie sowel as die briewe se teologie (of boodskap) is grondig bespreek terwyl detailinligting in verband met die ontstaan, groei en sosiale konteks verskaf is. Verbande met die Ou Testament, die Sinoptiese Evangelies en die res van die Nuwe Testament is gelê.

Die belangrikheid van hierdie werk blyk ook uit die reaksie van ander internasionale Nuwe Testamentici. So sê Ben Witherington, van Asbury Theological Seminary (VSA): ‘Jan van der Watt has laboured long in the Johannine vineyard and his most recent book.shows the ripe fruit of that labour’. En Michael Wolter, van die Universiteit van Bonn (Duitsland), beaam dit: ‘Jan van der Watt has provided us with a splendid textbook to the Gospel and the three letters of John. His book masterfully combines the quest of the historical origin of these New Testament writings, an exposition of their literary relationship and structure, and the theological analysis of the Johannine writings. Die bekende Hans-Josef Klauck van die Universiteit van Chicago, het dit weer só gesê: ‘This study is highly recommended as a textbook for classes on John. I am sure that the students will just love it…’.

Onderstaande inhoudsopgawe verskaf ’n goeie perspektief op Jan van Watt se doel met die boek:

  • Meeting the Gospel and the Letters of John
  • Theological analysis of the Johannine literature
  • The Gospel and Letters of John in relation to other similar documents
  • The composition of the Gospel: multiple sources or a seamless documents
  • Where does John’s Gospel comes from?
  • Where did the author(s) of the Johannine literature get their ideas from?
  • Johannine literature today
  • Further Reading and Bibliography
Share this / Deel hierdie: