Jordaan, W, Van Vuuren, R, Veldsman, D, Vos, C & Thesnaar, C 2008. Die genesing van herinneringe. Pretoria: Protea. (Prys: R120-00).

Hierdie boekie oor die “Genesing van herinneringe” is ‘n uiters aktuele en konkrete teologiese bydrae tot die uiteenlopende traumatiese ervaringe in ons eietydse Suid-Afrikaanse samelewing.

In die inleiding word geskryf:

“Daar is baie mense met baie seer, wat veroorsaak word deur verskillende redes. Verlies. Ongeluk. Siekte. Misloopte verhoudinge. Onvervulde verwagtinge. Daar is lewensgebeure wat pynlik is en nie maklik vergeet kan word nie. Dit leef dikwels in destruktiewe herinneringe voort en word gereeld deur vrae en verwyte op die spits gedryf. Kan seer herinneringe genees? Kan herinneringe seer genees?”

Dit is waaroor hierdie boekie gaan: die dubbele betekenis van die genesing van herinneringe en genesing deur herinneringe. Die skrywers van hierdie versamelbundel soek na die Godsbelofte dat “trane afgedroog sal word”. Vanuit hierdie sensitiwiteit skryf hulle. In die eerste hoofstuk wys Wilhelm Jordaan, buitengewone professor in Sielkunde aan die Universiteit van Pretoria en bekende rubriekskrywer, hoe pynlike herinneringe omskep kan word in meer positiewe herinneringe. Hy ondersoek die dubbele betekenis wat in die frase “genesing van herinneringe” opgesluit lê. Baie struikelblokke lê egter op hierdie pad. Met praktiese voorstelle en kort oefeninge oor ‘n wye lewenspektrum illustreer hy die weg na effektiewe genesing van herinneringe en die waarde van die empatiese luisterhouding. In die tweede hoofstuk soek Daniël Veldsman, sistematiese teoloog verbonde aan UP, na ‘n teologiese interpretasie van herinneringe, en voer hy aan dat die lewe daaruit geweef is. Dis juis waarom mense so seerkry as hulle lewens uitrafel, as die herinneringsdrade skeur. Dis ook waarom mense soms ontnugter voor God staan. In die derde hoofstuk sluit Cas Vos, dekaan van die Teologiese Fakulteit by UP en bekende digter, by die geloofsperspektief op herinneringe aan, en stel hy ons aan bybelse figure bekend wat moes leer wat geloof as herinneringe beteken. In die vierde hoofstuk bespreek Rex van Vuuren, sielkundige en tans rektor van die Rooms-Katolieke Universiteit St Augustine (Johannesburg), wanopvattinge oor genesing van herinneringe (bv herinneringe as blik op die verlede) en wys daarop dat dit na die hede getransformeer moet word, aangesien die verlede nie die geheue is nie, maar in die gang van die wêreld. In die vyfde hoofstuk brei Christo Thesnaar, raadslid van die Institute for the Healing of Memories en dosent aan die Hugenote Kollege (Wellington), die ervaring van die genesing van herinneringe uit na die Suid-Afrikaanse samelewing waarin ‘n politieke sisteem van mense slagoffers gemaak het, en verduidelik hy hoe die heling van die verlede kan bydrae tot ‘n beter samelewing . Hy kom ook met praktiese voorstelle vir die heling van slagoffer en oortreder. In die sesde hoofstuk (slothoofstuk) – wat uit twee gedeeltes bestaan – word praktiese voorstelle bespreek as riglyne (koersaanduidinge) vir diegene wat ander op die pad wil help (Deel 1), asook riglyne vir die leser as die een wat seergekry het (Deel 2).

Hierdie boekie met sy geïntegreerde teologiese, sielkundige en politieke agtergrond en konteks waarteen en waarbinne hierdie pad van die genesing van herinneringe bespreek word, en die praktiese koersaanduiders, kan baie waardevol in gemeentelike konteks sowel as terapeutiese situasies gelees en aangewend word.

Die genesing van herinneringe is verkrygbaar by Protea Boekehuis
Tel.nr: (012) 362-5683 / 362-3444 / 362-6073
Epos: protea@intekom.co.za

Dit kan ook aanlyn by kalahari.net bestel word (R102-00).

Share this / Deel hierdie: