Essays: Amfiteater (Saamgestel deur P.H Roodt)

In 2008 vier die Universiteit van Pretoria sy eeuwording.  In sy honderdjarige bestaan – vanaf sy beskeie begin in 1908, met een professor, drie lektore en twee en dertig studente, tot die reuse-instelling wat dit vandag is – het díe Universiteit rigting en dimensie gegee aan talle mense se lewens.  Hierdie bundel bevat tekste van skrywers wat aan hierdie instelling studeer het.  Daar is vereis om ‘n persoonlike blik op ‘n bepaalde onderwerp, nie-akademies van aard, gerig op ‘n breë lesersgehoor te skep.  Die essays wat hier byeen gebring is, is ‘n groep boeiende, uiteenlopende tekste:  van hoogs vermaaklik oor die studentelewe destyds tot roerende weergawes van persoonlike ervarings. Amfiteater gee ‘n blik op die talent van gevestigde en minder bekende skrywers wat eens UP se kampus bewandel het – en verenig só die stemme van oud-Tukkies uit verskeie lewensterreine.  Skrywers van wie se werk hierin opgeneem is, is onder andere:  Johan Bakkes, Chris Barnard, Louise Boshoff, Pik Botha, T.T Cloete, Joan Hambidge, Karin Hougaardt, Lizz Meiring, Dolf van Niekerk, Cas Vos en George Weideman.  Vir elkeen wat lees, dink, voel en wonder, is hier baie om te geniet. [Protea Boekhuis, R100, 9781869192372]


Filosofie: Klip en klei (Marthinus Versfeld)

Die Amerikaanse romanskrywer, Louisa May Alcott het eenmaal gesê:  “’n Filosoof is ‘n man bo in ‘n ballon, met sy familie en vriende wat die toue onder op die grond vashou en probeer om hom aarde toe te trek”.  Dit is nie die geval met Versfeld nie.  Versfeld se styl is besonder toeganklik en die leser word dikwels verras deur ‘n diepsinnige wending waardeur ons omgang met die alledaagse verryk word.  Klip en Klei is ‘n herdruk van díe filosoof se bekendste en mees geliefde opstelle.  Hy skryf boeiend en humoristies oor konkrete dinge en die betekenis wat hulle vir ons lewens het.  Hy skryf oor huise, die vreugde van kook en goeie kos, oor die verwantskap tussen die skepping van poësie en die skepping van ‘n eenvoudige meubelstuk, oor jag, visvang en ons belewenis van die natuur.  En in die tyd waarin ons verhouding met ons geboorteland en ons medemens geproblematiseer word, kan ons opnuut by Versfeld leer:  “Die patriot is die man wat kan insien dat sy eie land en almal wat daarin woon, wonderlik is…  Net deur jou eie land kan jy vreemde lande waardeer…  Bou jou huis, kook jou kos, maak jou klere, vang jou vis.  Op g’n ander manier sal jy God en die wêreld verstaan nie”.  Die gemaklike manier waarop Versfeld konsepte formuleer sorg dat sy werk nie slegs vir filosowe bedoel is nie, maar vir enige leser met ‘n liefde vir die natuur en wat omgewingsgevoelig is. [Protea Boekhuis, R130, 9781869192457]

Share this / Deel hierdie: