Vir vuisvoos-teen-die-wind-mense

André Bartlett se nuwe boek is ‘n verfrissende wind wat waai. Dit probeer gebeure histories inbed. Reeds in die voorwoord word vertel van strominge in die NG Kerk wat afgespeel het tydens die bekende Du Plessis saak van die Dertigerjare van die vorige eeu. Daar word uitgewys hoe die meer “konserwatiewe” en meer “progressiewe” strominge teenoor mekaar gereageer het. Verder word ‘n “kerkpolitieke stroming” aan die orde gestel wat eintlik die standpunt het dat “die gewone lidmate nie verwar moet word nie”, wat effektiewelik die progressiewe stroom gemuilband het.

Hierdie boek wil ‘n oop gesprek aanmoedig oor sleutelvraagstukke in die kerk: “minderheidstemme, “afwykendes”, persone wie se kritiese vrae in die verlede doodgeswyg is, mense wat om watter rede ook al van die kerk vervreemd geraak het – ook hulle moet deel uitmaak van die gesprek”.

Dit is belangrik dat die tema van hoop sentraal staan in die boek. Op bladsy 38 noem Bartlett: “Dit is hoop: om te weet dat die lewe nie los staan van God nie. Of dit nou my eie lewe is, of die lewe van ander mense, of die lewe in die algemeen: God is daarmee gemoeid. Hierdie wete is vir gelowige mense die grondslag van hoop.”

Hierdie boek is geskryf in die Suid Afrikaanse konteks, en dit is ook te sien deur middel van die voorbeeld van Beyers Naude wat in die boek gebruik word. ‘n Storie van hereniging tussen Beyers Naude en die gemeente Aasvoëlkop word opgeteken in die boek om hoop te illustreer. Stories spreek dikwels meer as ingewikkelde leerstellige kwessies, en die narratief nooi mens uit om die boodskap van hoop te laat wortelskiet in jou eie hart.

Verskeie perspektiewe op hoop word aan die orde gestel aan die hand van Bybelse voorbeelde. Hier is sprake van grondige eietydse besinning op basis van die Woord. Hierdie baie goeie boek kan voedsel en pitkos verskaf vir die eie stiltetyd of dien as besprekingsdokument in kleingroepe.

“Waar hoop is, is lewe” kan aanlyn by Lux Verbi bestel word.
Prys: R90-00.

Dit kan ook by kalahari.net bestel word (R76-46).

Share this / Deel hierdie: