Ek kan nie op U reken nie (Jer 15:18) … Staan op, kom ons loop (Matt 26:46).

Jeremia wou nie ’n profeet wees nie. Hy was die seun van ’n priester in Anatot en wou dalk sy pa opvolg, maar op ’n dag het God sy lewe omgekeer (Jer 1:9-19). Vir Jeremia was dit verskriklik en in vyf gedigte lees ons van sy lyding en verset: 11:8-12:6; 15:10-20; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18. In die laaste gedig sê hy God het hom mislei, hom oorweldig en hom in die profeetskap ingedwing; om God se woord te verkondig, ‘beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur’ (Jer 20:7-8). En soos Job het hy sy geboortedag vervloek: ‘Waarom is ek gebore / net om ellende en pyn te beleef / en my lewe lank verneder te word?’ (Jer 20:18).

Skerp was sy kritiek teen God: geen mens kon ooit op Hom reken nie; Hy was soos ’n rivier wat nie standhou nie en van Hom kon niemand ooit iets verwag nie. Jeremia se bitterheid het egter nie vir altyd aangehou nie. Sy moeilikste jare tussen 597 en 586 het nog voorgelê, maar daar was geen verset meer nie. Waarom nie?

Ons weet nie, maar dalk help Jesus se angsworsteling in Getsemane ons om Jeremia se innerlike stryd te begryp. Doodsangs het Hom gepak en sy sweet het (volgens Lukas) soos bloeddruppels op die grond geval. Volgens Markus (14:32-42) was Hy ‘ontsteld en beangs’ en het Hy gesê, ‘Ek voel doodsbenoud’. Matteus het hierby aangesluit en gesê Hy was ‘bedroef en beangs’.

 Al drie evangelies vermeld egter dat Jesus gebid het. Die woordjie ‘bid’ kom in elkeen ’n paar keer voor. En in Jesus se geweldige gebedstryd het daar iets met Hom gebeur. Klaarblyklik tussen die tweede en derde gebedsworsteling, volgens Matteus. Jesus het ontdek dat die beker nie by Hom verby sou gaan nie; dat Hy die lydende kneg van Jesaja 53 was; dat Hy in die plek van die lammetjies sou moes inskuif om God se toorn vir ander te dra.

En dan volg iets groots. Jesus vlug nie dieper die tuin in nie, maar loop sy vyand, sy dood tegemoet. In sy worsteling met die Vader het Hy krag ontvang om op te staan en sy kruis te dra. In sy gebedstryd het Hy kalmte gekry om sy lydingspad alleen te loop.

Dalk het so iets eeue voor Jesus ook met Jeremia gebeur. Hy het ook met God bly worstel, maar hom uiteindelik so in God se erbarmende liefde vasgedraai dat hy krag vir sy lewenspad ontvang het.

Here, help ons vandag treetjie vir treetjie op ons lydingspad. Ó

Share this / Deel hierdie: