Na presies 23 jaar by die Universiteit van Pretoria verlaat Prof Jan van der Watt die diens van die Universiteit van Pretoria. Hy het besluit om sy loopbaan as hoogleraar by die Radboud Universiteit van Nijmegen (Nederland) voort te sit. Hy was hoof van die Departement Nuwe Testament aan UP en het in die periode ook as Mercator International Professor aan die Friedrich-Wilhelm Universiteit van Bonn vir ses maande klas gegee. Verder was hy vir ses maande die Beeson Internationale Professor aan Asbury Theological Seminary (Kentucky, VSA). Hy was ook vir korter tye Gasprofessor aan universiteite in Oostenryk, België (5x), Duitsland (4x), Indië, Nederland (3x), Rusland (7x), VSA (2x) en Suid-Korea.

 

Gedurende sy verbintenis met UP het hy oor die 30 doktorale kandidate en net onder die 100 meestersgraadstudente suksesvol begelei. Studente het van oor die hele wêreld by hom kom studeer, soos uit Suid-Korea, Rusland, Thailand, Indië, Australië, Romenië, Kanada, VSA en ook uit verskeie lande in Afrika. In die periode verwerf hy verskeie toekennings, onder andere, die toekenning as Professor van die Jaar (Teologie), drie maal, die toekenning van die Christelike boekhandelaars van Suid-Afrika vir die beste Christelike publikasie vir ‘n betrokke jaar, die Pieter van Drimmelen asook die Totius prys van die SA Akademie en twee maal die Andrew Murray prys. Hy word ook saam deur die Universiteit van Pretoria in hulle eeufeesjaar uitgesonder as een van die 100 denkleiers van die Universiteit oor die afgelope 100 jaar van die bestaan van die Universiteit. Dit komplimenteer sy herhaalde aanwysing (4 periodes van 3 jaar) as een van die Uitnemende presteerders van die Universiteit.

 

Sy betrokkenheid by die breë akademiese wêreld sluit onder andere in dat hy voorsitter van die Nuwe-Testamentiese werksgemeenskap van Suid-Afrika was, voorsitter van die Johannes seminaar van die Internasionale Studiorum Novi Testamenti Societas vir drie termyne, algemene redakteur van die Review of Biblical Literature, sub-redakteur van die omvangryke internasionale Encyclopaedia of the Bible and its Reception (de Gruyter, Duitsland). Hy is ‘n Tyndale fellow (Cambridge) en ‘n lid van die Center for Theological Inquiry (Princeton). Hy is ook lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

 

Prof van der Watt is die persoonlike akademiese adviseur van die Rektor van die Christelike Universiteit van St Petersburg en het op die raad van die Universiteit gedien. Nasionaal was hy die aanbieder van “Verstaan jy wat jy lees”, tans die gewildste program op Radiokansel en bied hy ook die weeklikse program, “Die Bybel in ons lewe” oor RSG aan.

 

Hy tree gereeld as spreker by internasionale kongresse op (meer as 60 referate) en onder sy publikasies tel oor die 100 akademiese en 75 populêre artikels. Hy was die outeur of mede-outeur van 58 boeke. Onder die boeke tel onder andere Identity, ethics and ethos in the New Testament, Van der Watt J.G. (ed). BZNW, De Gruyter: Berlin; Salvation in the New Testament. Perspectives on soteriology. Editor. Novum Testamentum Supplements 121, Brill: Leiden; Introduction to the Gospel and Letters of John. T&T Clark: London; Christology and Theology in the Gospel according to John. Peeters:Leuven; Imagery in the Gospel of John/Bildersprache im Johannesevangelium, WUNT 200, Mohr Siebeck: Tübingen;  Die Boodskap, CUM: Vereeniging, Die Bybel A-Z, CUM: Vereeniging en Die Apokriewe van die Ou en Nuwe Testament, CUM: Vereeniging.

 

Porf van der Watt se teenwoordigheid en akademiese vaardigheid het die Fakulteit Teologie aan UP en die teologiese gemeenskap wëreldwyd gedien.. Hy sal in die toekoms steeds as honorêre professor aan UP verbonde wees en sy stempel op studente afdruk. Van sy publiksasies sal ook nog in geakkrediteerde tydskrifte in Suid-Afrika verskyn en lesers teologies verryk.
Die Fakulteit Teologie wens Jan en Shireen van der Watt ’n vreugdevolle en gelukkige verblyf in Nederland toe. Jan en Shireen, mag die Here se ryke seën julle dra.

Share this / Deel hierdie: