Elkeen wat al saam met prof Jan van der Watt geslaap het sal weet wat ek bedoel. Dit was die jaar 1986. In Stellenbosch. In ’n agterkamer. Hy sê nag en dis nag. Hy slaap soos ’n klip. Toe die son sy oë oopmaak, is sy oë ook oop. Hy duik in die swembad. Fris en vars vir die nuwe dag. My verhaal het ander kinkels.

Die verhaal verklap iets van Jan van der Watt se persoonlikheid en menswees. Alles wat hy doen, doen hy met oorgawe en toewyding. Tyd is om benut te word. Doelgerig en vasberade. Dis oa hierdie kwaliteite wat van hom so ’n uitnemende kollega en akademikus gemaak het. Daarom is Nijmegen se wins ons verlies. En tog sal die naelstring nie geknip word nie. Hy sal as buitengewone professor by UP nog buitengewone werk doen. Dankie daarvoor.

Na presies 23 jaar by die Universiteit van Pretoria verlaat Prof Jan van der Watt die diens van die Universiteit van Pretoria. Hy was hoof van die Departement Nuwe Testament aan UP en het in die periode ook as Mercator International Professor aan die Friedrich-Wilhelm Universiteit van Bonn vir 6 maande klas gegee . Verder was hy vir ses maande die Beeson Internationale Professor aan Asbury Theological Seminary (Kentucky, VSA). Hy was ook vir korter tye Gasprofessor aan universiteite.

Gedurende sy verbintenis met UP het hy oor die 30 doktorale kandidate en net onder die 100 meestersgraadstudente suksesvol begelei. Studente het van oor die hele wêreld by hom kom studeer, soos uit Suid-Korea, Rusland, Thailand, Indië, Australië, Romenië, Kanada, VSA en ook uit verskeie lande in Afrika. In die periode verwerf hy verskeie toekennings, onder andere, die Pieter van Drimmelen asook die Totius prys van die SA Akademie en twee maal die Andrew Murray prys. Hy word ook saam deur die Universiteit van Pretoria in hulle eeufeesjaar uitgesonder as een van die 100 denkleiers van die Universiteit oor die afgelope 100 jaar van die bestaan van die Universiteit. Dit komplimenteer sy herhaalde aanwysing (4 periodes van 3 jaar) as een van die Uitnemende presteerders van die Universiteit.

Sy betrokkenheid by die breë akademiese wêreld sluit onder andere in dat hy voorsitter van die Nuwe-Testamentiese Werksgemeenskap van Suid-Afrika was, voorsitter van die Johannes seminaar van die Internasionale Studiorum Novi Testamenti Societas vir 3 termyne, Algemene redakteur van die Review of Biblical Literature, sub-redakteur van die omvangryke internasionale Encyclopaedia of the Bible and its Reception (de Gruyter, Duitsland). Hy is ‘n Tyndale fellow (Cambridge) en ‘n lid van die Center for Theological Inquiry (Princeton). Hy is ook lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Hy tree gereeld as spreker by internasionale kongresse op (meer as 60 referate) en onder sy publikasies tel oor die 100 akademiese artikels. Hy was die outeur of mede-outeur van 58 boeke. Onder die boeke tel onder andere Identity, ethics and ethos in the New Testament, Van der Watt J.G. (ed). BZNW, De Gruyter: Berlin; Salvation in the New Testament. Perspectives on soteriology. Editor. Novum Testamentum Supplements 121, Brill:Leiden; Introduction to the Gospel and Letters of John. T&T Clark:London; Christology and Theology in the Gospel according to John. Peeters:Leuven; Imagery in the Gospel of John/Bildersprache im Johannesevangelium, WUNT 200, Mohr Siebeck:Tübingen;  Die Boodskap, CUM: Vereeniging, Die Bybel A-Z, CUM: Vereeniging en Die Apokriewe van die Ou en Nuwe Testament, CUM: Vereeniging.

Prof van der Watt se teenwoordigheid en akademiese vaardigheid het die Fakulteit Teologie aan UP en die teologiese gemeenskap wêreldwyd gedien.. Hy was ’n sieraad vir die Fakulteit en die Universiteit. .

Vir sy aangrypende lewensverhaal het André P. Brink die titel, ’n Vurk in die pad, gekies. Hy kry dit by die Amerikaanse bofbalheld Yogi Berra met die segging, if you come to a fork in the the road, take it. Ons lewens is keuses. ’n Vurk in die pad. Jan en Shireen, julle het by ’n vurk gekom en gekies. Mag julle keuse vir julle net geluk en vreugde bring. Dit sal ook nie die laaste vurk wees nie. Agter elke man wat presteer staan ’n bedagsame en sorgsame vrou. Dis ook waar van Jan van der Watt. Shireen is sy krag en inspirasie.

’n Nuwe land het sy eie aanpassings en kwellings, vreugdes en ontdekkings. In Elisabeth Eybers se Klinkklaar is ’n veelseggende gedig:

 

Immigrant

 

Niks as my hande en voete het ek hier,

die res het met die oortog soek geraak:

die katswink hart, die prikkelbare klier,

wat moet mens bowendien met hulle maak?

 

Om wat verlore is te vergelyk

met die omringende, om klank en lig

te gryp sonder te luister of te kyk

het ek tog nog sintuie aan my gesig.

 

Ook aan my bors en buikruimte gewaar

ek dat daar vroeër wel iets anders was.

Wie het geweet dat leegte ooit so swaar

sou word en onbelemmerdheid so ’n las?

Share this / Deel hierdie: