Verlede jaar sou Charles Darwin 100 jaar oud gewees het. Baie is oor hom geskryf, en sy lewe en sy werk is van alle kante bekyk. Daarom het ek gewonder, kan ‘n rolprent regtig iets nuuts sê, iets wat nog nie vantevore gesê is nie?

   Creation is nie ‘n dokumentêre fliek of ‘n biografie oor Darwin nie. Veel eerder is dit ‘n interpretasie van twee aspekte van sy lewe: sy stryd tussen die wetenskap en geloof, en die besondere verhouding met sy dogter Annie. Annie’s Box, ‘n interpretasie van Darwin se lewe deur sy agter-agter-kleinseun, Randal Keyes, is as basis vir hierdie rolprent gebruik.      

   Charles (Paul Bettany) vertel slegs ‘ware’ stories vir Annie (Martha West), geen fiksie nie! Hier kry ‘n mens ‘n indruk – maar slegs vlugtig – van sy waarnemings en navorsing. Besonder roerend is die verhaal van Jenny, die oerang-oetang waaroor Annie nie genoeg kan hoor nie. Tussen pa en dogter is daar ‘n besondere band, en Annie verstaan hom soms beter as hyself!

   In ‘n eeu waar die kerk nog ‘n groot rol in mense se lewens gespeel het en niemand dit gewaag het om te bevraagteken wat in die Bybel staan nie, belewe Charles Darwin ‘n diepe geloofstryd wat hom letterlik siek maak. Aan die een kant is daar Emma (Jennifer Connelly), sy vrou wat ‘n baie diep gelowige en toegewyde Christen is. Sy is nie ‘n besondere warm mens nie. Tipies van daardie tyd, kom sy uiters korrek en terughoudend voor, maar gee uiting aan haar intense emosies deur middel van haar klavierspel. Alhoewel sy lief vir Charles is, is sy krities, selfs afwysend teenoor sy werk. Aan die ander kant is daar sy vriende en medewerkers wat hom aanspoor om sy boek oor sy navorsing te skryf, en hom uitdaag om uiteindelik ‘God met die wetenskap dood te maak’.

   Wanneer Annie sterf, kan Charles dit glad nie verwerk nie. Hy is heeltemal gebroke. Emma vind berusting in die wete dat Annie nou in die ‘hemel’ is, maar Charles aanvaar dit nie. Hy sien Annie om elke hoek en draai, en voer steeds met haar gesprekke. Hoe ironies: die man wat God kan doodmaak, kan sy eie kind nie laat sterf nie! Hy wat God se skepping wetenskaplik kon verklaar, skep vir homself ‘n Annie wat onuitwisbaar in sy geheue en verbeelding bestaan.

   Emma se godsdiens en Charles obsessie met Annie dryf ‘n wig tussen hulle in wat dreig om hul huwelik en gesinslewe te vernietig.

   Die afloop van die geskiedenis is nie ‘n verrassing nie – almal weet dit sedert verlede jaar. Emma, alhoewel sy nie saamstem met wat Charles doen nie, bly lief vir hom en lojaal tot die bitter einde.

   Die verrassing van die fliek lê by die dogtertjie met die pienk rokkie.

   Kyk mooi uit vir haar!

Share this / Deel hierdie: