Op 24 April is die guru, Sathya Sai Baba, op 86 jarige ouderdom oorlede. Sathyanarayana Raju is in 1926 in Indië gebore. Op jeugdige ouderdom (14 jaar oud) oorleef hy ‘n skerpioen byt. Na sy herstel, maak hy daarop aanspraak dat hy die reinkarnasie van die Moslem heilige Shirdi Sai Baba is. Van daardie oomblik af begin Sai Baba wonderwerke doen wat groot skares mense en volgelinge lok. Met verloop van tyd noem sy volgelinge hom guru, ‘n titel vir ‘n wyse man. In 1963 maak Sai Baba daarop aanspraak dat hy ook verder die inkarnasie van God self is. Hierdie God is die enigste God wat nie die besit van net een godsdiens is nie, maar alle grense oorspan.

Sai Baba leer dat alle godsdienste is waardige paaie wat na God lei. Aangesien Sai Baba God is, is hy tegelykertyd Shiva, Vishnu, Jesus en Allah. Sy ekumeniese leer het volgelinge van regoor die wêreld gebring, ook vanuit Suid-Afrika. Met sy magnetiese persoonlikheid en bemarkingsvaardighede het sy beweging gelei tot die oprigting van 1200 Sai Baba sentrums in 126 lande. Die Sai Baba Trust wat na die persoonlike belange van Sai Baba omgesien het, word vandag bereken op $8,9 biljoen. Vanuit hierdie fonds is verskeie liefdadigheidsaksies in Indië befonds: watervoorsienings aanlegte, skole, hospitale en universiteite is opgerig.

Sai Baba sal waarskynklik onthou word vir sy wonderwerke. Meestal was dit sy vermoë om waardevolle items uit die niet te laat verskyn. Hy het graag waardevolle juwele as geskenke uitgedeel. Hy het ook heilige as getoor wat sy volgelinge aan hulle lyf kon smeer vir beskerming. Verskeie genesingswonders is ook aan Sai Baba toegeskryf. Daar is selfs aansprake dat Sai Baba mense regoor die wêreld besoek het wanneer sy gees sy liggaam verlaat het. Hierdie wonderwerke was vir sommiges bevestiging dat Sai Baba waarlik God is.

Daar was egter verskeie kritici wat Sai Baba as klug wou uitwys. Klagtes van oëverblindery, seksuele misbruike van minderjariges, medepligtige tot moord is alles aantygings wat teen Sai Baba gemaak is. Op geen van hierdie aanklagte is hy egter vervolg of skuldig bevind nie. Sy volgelinge verwerp enige klad op die naam van Sai Baba.

Bron:

http://www.religiondispatches.org/archive/culture/4547/death_of_a_self-proclaimed_god-man

Vir meer inligting oor Oosterse godsdienste, lees gerus:

Krüger,JS, Lubbe, GJA & Steyn, HC 2009. The Human search for meaning: A multireligion introduction to the religions of humankind. (Second Edition). Van Schaik Publishers: Pretoria.

Share this / Deel hierdie: