Kursusse vir Voortgesette bedieningsontwikkeling

Versprei deur KERKNUUS namens SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING
Klik hier vir aanlyn weergawe…

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING
FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met
Sentrum vir Bedieningsontwikkeling
Excelsus

bied aan:

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans ‘akademiese programme’.

MEI

JEUGBEDIENING
P00046
(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus:
Die bediening aan kinders en jongmense in Suid- en Suider Afrika is ‘n groot uitdaging. Deur hierdie kursus word leraars en ander jeugleiers opgelei en gemotiveer om ‘n effektiewe bediening aan klein kinders, tieners en jongmense te behartig binne die Suid- en Suider Afrikaanse konteks.

Kursusleier: Prof Malan Nel. Verskeie ander dosente

Plek en Datums:
Pretoria:

Week 1: 31 Mei – 03 Junie 2010       Week 4: 07- 10 Feb 2011
Week 2: 06 – 09 Sep 2010                 Week 5: 03 – 06 Mei 2011
Week 3: 22 – 25 Nov 2010                 Week 6: 15 -18 Aug 2011

JUNIE

SEKSUALITEIT
P000309
(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die Seminaar:
Baie mense in ons gemeenskap is fisies, verstandelik en emosioneel verwond as gevolg van seksuele mishandeling (molestering, verkragting, bloed-skande, ens). Die doel van hierdie seminaar is om leraars en ander beraders toe te rus om mense wat deur seksuele trauma gegaan het, ‘n aborsie of miskraam beleef het of wat aan seks of pornografie verslaaf is (insluitend internetseks), by te staan en te begelei na ‘n plek van genesing.

Kursusleier:
Dr Ilse Gravett

Plek en Datum:
Pretoria: 07 Junie 2010

PREDIKING
P000042
(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus:
Prediking is een van die belangrikste maar tegelyk ook een van die mees uitdagende bedienings in die Kerk. Die doel van hierdie kursus is om leraars verder toe te rus en te motiveer om effektief te kommunikeer wanneer die evangelie binne die Suid-Afrikaanse konteks in die vorm van prediking oorgedra word.

Kursusleiers: Prof Malan Nel en Dr Nelius Steyn

Plek en Datum:
Pretoria: Week 1: 07 – 10 Jun 2010 Week 2: 18 – 21 Oct 2010

RADIO KOMMUNIKASIE
P001599

Doel van die kursus:
In Suid-Afrika is ons in die gelukkige posisie dat daar steeds heelwat geleenthede is vir leraars om radio-boodskappe te lewer. Die huidige vereistes by die SAUK is dat leraars wat radio-boodskappe wil lewer, in staat moet wees om die radio as medium te benut. Daarbenewens moet hulle weet watter vereistes radio-prediking stel en die eiesoortige kenmerke van die radio as ‘n kommunikasiemedium kan aanwend in hul voorbereiding en lewering van die boodskappe.

Hierdie kursus is daarop gerig om leraars en teologiese studente in staat te stel om met kundigheid die korrekte voorbereiding vir radio-uitsendings te doen en op innoverende en kommunikatiewe manier die radio te benut. Tydens die kursus word kursusgangers blootgestel aan alternatiewe wyses om die evangelie oor die radio te bring as net prediking.

Kursusleier
Dr Flip Loots

Plek en Datum:
Bloemfontein: 07 – 09 Junie 2010

OPLEIDING VAN MENTORS
P001466

Doel van die kursus:
Pastors beleef dikwels dat hulle in hulle eie persoonsontwikkeling stagneer. Dit is een ding om kennis op ‘n wye front te ontwikkel, maar waar kry hy of sy objektiewe terugvoer en insette wat hulle lewens kan verander?

Die kursus het ten doel om leraars op te lei om mentors te kan wees vir ander in die bediening, maar ook om ‘n mentorprogram vir hulle gemeentes te ontwikkel.

Kursusleier: Dr Johan van den Heever

Plek en Datum:
Pretoria: 08 – 10 Junie 2010

Wie leef, leer. Wie leer, leef.

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus.

Web: www.ccm.up.ac.za
E-pos: suki.vanjaarsveld@up.ac.za

Ek hoop om jou in een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

Malan Nel
Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening

Ferdi Clasen
Programkoördineerder: Excelsus

KERKNUUS…Posbus 5539 Kockspark 2523…nuus oor die grense... Webblad / Epos / Kalender / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Share this / Deel hierdie: