Die meer en minder van verstand

is altemit ook sondeval –

God het miskien voortreflikheid

vir elke gees bedoel: gelyk

ons almal in begrip, verskillend

slegs in gawes, vir lied en rym

wiskunde en argument –

Maar dan was daar vandag nie hierdie

Sondag nie, nie in my hand

die boek van Newman nie en hy

geen kardinaal –

My kinders, het julle iets te ete?

(al braai al klaar op die kole vis!)

O Simon Petrus: by die avondmaal

het jy kon raai hoe heerlik

op jou tong sou smaak, hoe heerlik

in jou oor sou klink: dié see-ontbyt,

dié koekoek-roep van sy herrysenis?

 

Uit: Die Skitterende Wond, 1979

Share this / Deel hierdie: