Die probleem met Kobus Krüger is, hy laat nooit in sy gesprekke of openbare optredes deurskemer presies hóé goed hy as akademikus is nie. Eers as jy hom lees, en jy ken die veld ‘n bietjie, kom jy agter hoe wyd en hoe diep hy ingelees is. En ingeleef is. Ook, sy slag: die kuns van eenvoud. Wat net kom met diepgang. En nederigheid.  Laasgenoemde, ewe veel geskoei op sy persoonlikheid as op die insig wat ‘n mens vind, soms, by akademici wat ‘n leeftyd lank ínlees en nádink: onderlegdheid, deurleefdheid, beleefdheid. Dit is die probleem met Kobus Krüger: jy weet nie sommer watter waarde jy aan hom het nie, en hý gaan jou nie vertel nie.

Tog, soms, draai die lewe reg, en kom daar ‘n oomblik van erkenning. Soos die afgelope Woensdagaand, 18 Mei in Pretoria, toe die ATKV-SA Akademieprys vir die beste wetenskaplike artikel in Afrikaans aan Krüger oorhandig is.  Weer het Krüger maar min gesê, en net stilweg. Later het hy in die groep verdwyn, sodat woorde van opregte waardering wegsif tussen mense en gelukwense. ‘n Tipe verenigde alles. Soos wat Kobus dit verkies.

Deursyfer van ‘n wêreld se wysheid, syfer hy – gode sy dank – die mensdom in. Ook op skrif.

Lees hom gerus.

Sy prys-artikel: www.litnet.co.za/oneindigheid-as-religie-relativerende-en-insluitende-horison

En dan, onder meer:

  1. Dante se mistieke reis. Eerste tog: Inferno. Ingelei, vertaal, toegelig, vertolk. Pretoria: Sentrum vir Mistiek.
  1. Sounding unsound. Orientation into mysticism. Pretoria: Aurora Pers.
  1. Goddelike oneindigheid: die religieuse metafisika van Giordano Bruno, 1548-1600, aan die hand van De la causa, principio e uno (die oorsaak, beginsel en een. Pretoria: Aurora Pers.
  1. Duister stilte en wilde woestyn. Die mistiek van Jan van Ruusbroec (1293- 1381). Oor die “Geestelike brulocht”. Pretoria: Aurora Pers.
  1. Sweeping whirlwinds. A study of religious change: Reformed religion and civil religion in the city of Pretoria (-Tshwane), 1855-2000. Pretoria : Unisa Press.
  1. Skep die skip leeg en ander vroeë Boeddhistiese gedigte. ‘n Vertaling uit Pali, van die Sutta Nipata. Pretoria : Unisa Press.
  1. Along edges. Religion in South Africa: Bushman, Christian, Buddhist. Pretoria: Unisa Press.

***

Foto-erkenning: www.spiritualiteit.co.za/spiritualiteit-wie.php

Share this / Deel hierdie: