TEOLOGIESE DAG
NG KERK

NG Gemeente Pretoria-Oos

Dinsdag 12 Februarie 2013
om 09:00 tot 13:00

TEMA
VARS TEOLOGIESE OPLEIDING VIR DIE TOEKOMS

Sprekers:
Dr Danie Dreyer (Voorsitter Kuratorium)
Prof Dirk Human (Vise-Dekaan UP)
Dr Danie Mouton (Direkteur: Begeleiding – Sinode Oos-Kaapland)
Prof Nelus Niemandt (UP en Moderator, Algemene Sinode NG Kerk)

Groep en paneelbesprekings: Ruim tyd vir eie insette onder andere

  • Hoe belangrik is die gronddtale?
  • Korter opleidingstyd?
  • Opleiding ook Telematies?
  • Hantering tweedeloopbaanstudente?

Koste:
R80.00 (VBO-punte word toegeken)

Vir navrae skakel Flip du Toit – 012 420 2898

Share this / Deel hierdie: