1   Fakulteitsopening HTK (Hervormde Teologiese Kollege)

Kerkgebou van die Gemeente Philadelphia

10.00 – 12.30

Prof TFJ Dreyer neem die opening en verwelkoming waar. Daarna lewer prof PJ van der Merwe die openingsrede met die tema, Teologiese opleiding in die spanningsveld tussen Kerk en Universiteit. Nadat prof J Buitendag die akademiese pryse oorhandig het, verstrek dr J Otto besonderhede namens die Kuratorium oor die 100 jarige fees, en Lisa-Mari Swanepoel vertel meer oor die doen en late van   Van der Hoff. Prof TFJ Dreyer doen die bedankings en die verrigtinge word met verversings in die saal afgesluit.

 

2 Fakulteitsopening NG Kerk

Kerkgebou van Pretoria-Oos gemeente

8:30-12.30

Die dekaan, Prof Cas Vos neem die ekumeniese erediens waar. George Claasen lei die bespreking oor Skepping en Evolusie, met Cornél du Toit en Danie Veldsman wat as respondente gaan optree. Staan die Bybelse siening oor die Skepping teenoor Darwin se evolusieleer?; is die twee versoenbaar en indien wel op watter wyse?; of het hulle dalk niks met mekaar te doen nie? Hoe moet ons dink oor skepping en evolusie in verhouding met ons geloof? Hierdie is ‘n paar vrae wat onder die loep geneem gaan word.

Share this / Deel hierdie: