Teologiese Opleiding bly ‘n brandpunt, met debatte wat kring rondom kwaliteit-en-studietyd (hoeveel jare) en studietyd-en-praktiese-oriëntering. Waar lê die swaartekrag? Waar lê die lewenskrag?

 ‘n Internasionaal-geskrewe reeks boeke het die afgelope tyd verskyn waarin bestek opgeneem word van hóé Teologiese Opleiding tans lyk, hoekom dit só lyk, en die rigtings waarin Teologiese Opleiding kan / behoort te ontwikkel. Die prinsipiële dra nie die klem in hierdie studies nie: dit word breedweg aanvaar dat Teologiese Opleiding ‘n móét is; verder word, meerendeels, die konteks van Teologiese Opleiding aanvaar as ekumenies van aard. Dat die kontekstualiteit egter verskil, blyk duidelik uit die titels van dié reeks boeke:

  • 2010. The Handbook of Theological Education in World Christianity.  Theological Perspectives, Ecumenical Trends, Regional Surveys, onder redaksie van  Dietrich Werner, David Esterline en Namsoon Kang (www.ocms.ac.uk/regnum/detail.php?book_id=64);
  • 2011. Christianity and Education:  Shaping Christian Thinking in Context, onder redaksie van Bernard Farr en David Singh (www.ocms.ac.uk/regnum/detail.php?book_id=73);
  • 2013. Handbook of Theological Education in Africa, onder redaksie van  Isabel Phiri en Dietrich Werner (www.ocms.ac.uk/regnum/detail.php?book_id=98);
  • 2013. Asian Handbook for Theological Education and Ecumenism, onder redaksie van Dietrich Werner, Hope Antone, Wati Longchar en Hyunju Bae (www.ocms.ac.uk/regnum/detail.php?book_id=101);
  • 2014. Orthodox Handbook on Ecumenism, onder redaksie van Pantelis Kalaitzidis en Thomas Fitzgerald (www.ocms.ac.uk/regnum/detail.php?book_id=128);

Hierdie boeke verskyn almal by Regnum Press International in Oxford, in die Regnum Studies in Global Christianity reeks, uitgegee deur die Oxford Centre for Mission Studies.

Waar die 2011-volume, Christianity and Education:  Shaping Christian Thinking in Context, ‘n samevatting van reeds-gepubliseerde artikels oor ‘n anderhalfdekade is, bied die ander vier publikasies nuwe bydraes. Die fokus op spesifiek Teologiese Opleiding is duidelik in die eerste vier publikasies, met die 2014-volume, Orthodox Handbook on Ecumenism, wat egter breedweg histories na die bydrae van Ortodokse kerke tot die Christendom wêreldwyd kyk. Laasgenoemde publikasie word eersdaags formeel geëvalueer, onder andere ook in verhouding tot die ander vier publikasies, by die vierde NELCEE Consultation, 14-17 Oktober vanjaar, in Vilnius, Litaue. NELCEE is die Network for Ecumenical Learning in Central and Eastern Europe (www.nelcee.org), met vanjaar se byeenkomstema: “Christian theology in a new key: Practical Examples, Innovative Models and Modern Challenges of ecumenical learning and theology in Central and Eastern Europe”.

Die 2013-publikasie, Handbook of Theological Education in Africa, het die meeste waarde vir plaaslike kwessies, met kontekstualisering wat hoog op die agenda verskyn. Dit bly egter duidelik dat daar nie één Afrika, één model, één kwessie is wat alles omvou nie: die één geloof word steeds gekenmerk deur diversiteit. Al word dít soms as ‘n probleem beleef, is dit egter juis die diversiteit wat een van die sterk punte van Teologiese Opleiding op hierdie kontinent bly. Die Christendom verskyn in vele gestaltes.

Share this / Deel hierdie: