Baie welkom by hierdie webdiens van die  Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Dank aan die NHKA en die NGK vir finansiële ondersteuning in die verlede. Ons doel is om deur middel van ‘wetenskaplike kleinkuns’ of kort wetenskaplike artikels die internasionale teologiese wetenskap te interpreteer en te verwoord. Die hoogste wetenskaplike vereistes word nagestreef, maar steeds in die gees van die elfde eeuse biskop, Anselmus van Kantelberg, se teologiese uitgangspunt: Fides Quaerens Intellectum.

 

artikels | articles…

Share this / Deel hierdie: