Waar is Jesus nou? deur Coenie Burger

Volle besonderhede:

Titel en subtitel: Waar is Jesus nou? Hoe Jesus ná sy hemelvaart onder ons teenwoordig is en werk.

Outeur: Coenie Burger

Datum: 2011

Bladsye: 244 – bibliografie ingesluit

Uitgewer: CUM

ISBN 978-1-77000-979-0

Prys: R89,95

 

Soos die subtitel laat blyk, staan Jesus se teenwoordigheid onder ons vandag sentraal in hierdie boek. Waar is Jesus nou? word in vier dele verdeel waarin die outeur die betekenis van die hemelvaart ondersoek om die relevansie daarvan vir vandag aan te toon. Jesus is aan die regterhand van die Vader waar Hy steeds sy rol as Koning, Priester en Profeet vervul. Waar ons in die tussentyd lewe – dit wil sê die tyd tussen Jesus se eerste en tweede koms – word ons as kerk geroep om Jesus se werk op aarde voort te sit. Ons moet Jesus se beeldraers as koningskinders, priesters en profete wees. Hiermee help die Heilige Gees ons deur ons te verander na bruikbare medewerkers vir Hom. Uiteindelik gaan dit om geloof wat sigbare gestalte kry, gehoorsaamheid aan God en ‘n hoop wat nooit beskaam nie.        

 

Leer jou kind hoe om te bid deur Rick Osborne

Volle besonderhede:

Titel: Leer jou kind hoe om te bid

Outeur: Rick Osborne

Datum: 2011

Bladsye: 232 – bibliografie en eindnote ingesluit

Uitgewer: CUM

ISBN: 978-1-77000-911-0

Prys: 99,95

 

In hierdie boekie word ouers begelei om hul kinders te leer bid, hul persoonlike verhouding met God te versterk en hulle vir die lewe voor te berei. Kinders leer dat gebed kommunikasie met God is en wat uit die hart uit kom: clichés en towerformules moet liefs vermy word. Verder moet ouers self ‘n voorbeeld stel en hul eie gebedslewe nie verwaarloos nie. Alhoewel ek nie baie hou van die idee wat God ‘n mens se geloof toets nie (p 191), hanteer die outeur die moeilike ‘waarom’-vraag besonder sensitief (p192-193). Elke hoofstuk begin met ‘n humoristiese illustrasie en sluit af met vrae en plek om antwoorde te skryf en aantekeninge te maak.

Share this / Deel hierdie: