Hiermee word bekend gemaak dat ‘n vakature in die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap van die Universiteit van Pretoria ontstaan het.  Die pos moet ingevolge ’n ooreenkoms tussen die Universiteit van Pretoria en die Nederduitse Gereformeerde Kerk, gevul word. Gelegitimeerdes van die NG Kerk  wat in Nuwe Testament gespesialiseer het, word ingevolge die voorgeskrewe prosedure genooi om vir aanstelling in die vakature aansoek te doen. Aansoeke moet van ’n professionele portefeulje vergesel word.

 

’n Inligtingstuk wat noodsaaklik is met die opstel van sodanige portefeulje en wat verder die verwagtinge van beide die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Universiteit van Pretoria van kandidate vir die pos uiteensit, kan van die Predikant vir Teologiese Opleiding, Dr PR du Toit (Ned Geref Kerk) Posbus 12100, HATFIELD 0028 of by Kamer 2/24, Teologie Gebou, Universiteit van Pretoria, tel (012) 420-4620, faks (012) 420-5276, e-pos-adres: ngkerk@postino.up.ac.za  verkry word.

 

’n Tweede inligtingstuk wat die salarisbesonderhede met betrekking tot die betrokke pos bevat, kan van dieselfde adres verkry word.

 

Aansoeke word gerig aan die Predikant vir Teologiese Opleiding en word tot Vrydag 13 Maart 2009 ingewag.

 

Indien die aanstellingsprosedure verloop soos beplan, sal die vakature so vroeg moontlik gedurende 2009 gevul word.

Share this / Deel hierdie: