• Tuis
  • Vaktydskrifartikels
  • Verbum-artikel: Engendered Representations: Exploring Sexuality through Symbols and Myths

Verbum-artikel: Engendered Representations: Exploring Sexuality through Symbols and Myths

Alphonso Groenewald

Alphonso Groenewald se Artikels

Outeurs: Rory du Plessis, Marinda Maree

 

Hierdie artikel verdiskonteer die resultate van ‘n navorsingsprojek wat deur die “Instituut vir Vrou- en Gender Studies” aan die Universiteit van Pretoria uitgevoer is. Die doel van die projek was spesifiek om in gesprek te tree met religieuse en kulturele leiers oor taboes, mites en wanpersepsies aangaande menslike seksualiteit. In hierdie artikel word ‘n analise gemaak van die simbole en mites aangaande seksualiteit wat deur hierdie leiers gehuldig word. Dit is nodig om hierdie simbole en mites te ontmitologiseer ten einde hulle as “versterking” van die patriargale gender-verdeling en gender-ongelykheid te kan aanspreek. Hierdie sieninge is problematies vir vroue, aangesien dit die liggame van vroue beperk tot die besitting van mans – in soverre hulle liggame slegs gesien word as die instrument van manlike liggaamsvloeistowwe en die draer van die fetus.

 

Kliek hier om die volledige artikel op die webblad van Verbum et Ecclesia te lees.

Share this / Deel hierdie: