Outeur: C. Kourie

 

Dit gebeur nie dikwels dat ons die geboorte van ‘n nuwe vakdissipline aan die Universiteit aanskou nie. Die wetenskap hou dikwels die deur halsstarrig dig vir nuwelinge. Tog, in die laaste paar dekades het ons die geboorte van ‘n nuwe dissipline, naamlik Spiritualiteit, aan baie teologiese fakulteite gesien. Spiritualiteit is moeilik om te definieer, en inter-dissiplinê karakter daarvan maak dit nog moeiliker. Daar is ook verskillende spiritualiteite, wat dikwels ook kultureel-gebonde is en uitgedruk word in ‘n eie historiese, sosiologiese, teologiese, linguïstiese en filosofiese tradisie. Daarom is dit belangrik dat hierdie vak binne die ruimte van die wetenskap bestudeer behoort te word.

Kliek hier om die volledige artikel op die webblad van Verbum et Ecclesia te lees.

Share this / Deel hierdie: