Inleiding

Op Dinsdag 6 Julie het die vierde video-konferensie tussen die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Essen plaasgevind. Onder leiding van proff Dirk Human van UP en Aaron Schart van Essen, ontmoet groepe studente via ‘n video-kamera om gesprek te voer en om iets van mekaar se leefwêreld te wete te kom. Alhoewel die onderwerpe meestal teologiese en religieuse aangeleenthede raak, is daar gewoonlik algemene vrae: die Duitse studente stel veral belang in die kultuur en die wêreld van Afrika, en daarom word veral ons Afrika-studente by hierdie geleentheid betrek.

 

Sokker!

… die ervaring …

Vanjaar was dit nie primêr teologie en religie wat ter sprake gekom het nie, maar sokker en WB 2010 in Suid-Afrika. Van ons UP-studente was op verskillende maniere by hierdie geleentheid betrokke en het graag hul ervaringe gedeel. Die gevoel is oorweldigend positief. Toeriste het met baie voorbehoude gekom, veral wat die veiligheidsaspek betref. Hulle was bang – hulle het so baie gerugte gehoor. En die meeste was aangenaam verras. Dit is egter ook so dat sekuriteit baie opgeskerp is, en dat baie moeite gedoen is om almal se veiligheid te verseker.

Suid-Afrika se mense is bekend vir hul gasvryheid. Toeriste is warm en hartlik ontvang. Hierdie gesindheid het oorgespoel na die gees by die sokker-stadions: sommige toeriste het laat blyk dat hulle hier iets ervaar het wat nog nie elders in die wêreld gekry het nie. Vibe is wat dit genoem word. Selfs nadat Bafana-Bafana uitgeskakel is, was daar entoesiastiese ondersteuning vir die onderskeie besoekende spanne. Emosies was intens: intense vreugde as ‘n span wen, maar ook intense droefheid as iemand verloor. Onluste, soms tipies van internasionale sport, was daar nie. Streng sekuriteitsmaatreëls is gehandhaaf.

Sokker het daarin geslaag om ‘n gevoel van solidariteit by die mense van Suid Afrika te skep. Die verskillende mense van die land het ‘n gesamentlike passie. Die kloof tussen wit en swart het ook kleiner geword. Tradisioneel was rugby en krieket altyd die sport van ‘wittes’, en sokker dié van ‘swartes’. Nou het duisende ‘wittes’ gekom om na ‘n ‘swart’ sport te kom kyk – hopelik sal die omgekeerde ook gebeur, dat die swart mense van Suid-Afrika ook meer na rugby en krieket kom kyk.

WB 2010 hou ook bepaalde voordele vir die land in. Die toerisme-bedryf sal hopelik toeneem. Noudat ‘n groot element van vrees weg is, sal meer mense kom om die land te besoek. Uiteraard hou dit ekonomiese voordele in. En die verbeterde infra-strukture is ook ‘n bate – die paaie, die verkeer, die gautrein. Verder word planne gemaak om die spesiale hof wat op ‘n 24-uur basis vir WB-sake in die lewe geroep is, ‘n permanente instelling te maak.    

 

… godsdiens en sport …

Wat daarvan as ‘n span bid dat hulle moet wen? Wat van die kruis slaan voor ‘n wedstryd? Wat van sekere rituele wat uitgevoer word, soos om die grond te raak, of ‘n bepaalde beswete t-hemp te dra? Hieroor is ‘n lewendige gesprek gevoer. Sommige studente het gemeen dis alles bygeloof, ander was van mening dat sport, net soos godsdiens deel van ‘n mens se lewe is, en as daar rituele uitgevoer word, is dit heeltemal natuurlik. ‘n Meer sobere opmerking was dat gebed onvanpas is, aangesien albei spanne tot dieselfde God bid. Globaal gesien ‘n sokker ‘n sport wat wetenskaplik bestudeer en beoefen kan word; goeie voorbereiding sorg dat die beste span wen!

 

… en die vuvuzelas???

Gelukkig kon een van ons Afrika-studente ons hier te hulp snel! In die Afrika-kultuur is dit nie nuut nie, en hou direk verband met die gebruik om ‘n horing te blaas ten tye van oorlog om mense te waarsku dat daar gevaar is. Amper soos die lui van ‘n kerkklok! Die vuvuzela het in die plek van die horing gekom. Hiermee gee mense uitdrukking aan hul vreugde as ‘n doel geskop word, maar ook hul teleurstelling as die doel gemis word.

 

Slot

Daar was enkele ander vrae – soos oor godsdiens en poligamie in Afrika – maar sokker het hierdie video-konferensie by verre oorheers! Die entoesiasme van ons studente was opvallend, ons sê vir hulle baie dankie vir die positiewe beeld wat hulle uitstraal van Suid-Afrika, UP en die Fakulteit Teologie!

Share this / Deel hierdie: