Die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar …

Toe die volk dit sien, was daar uitroepe van blydskap … (Lev 9:23, 24).
Levitikus 9 vertel van ’n groot bedrywigheid by die altaar. Israel was nog by Sinai in die woestyn en die volk het voor die tent van ontmoeting bymekaargekom. Aäron het toe ’n kalf gevat; dit keelaf gesny; die bloed teen die altaar uitgegooi; die vet, die niere en die punt van die lewer verbrand. En tog gaan dit in dié hoofstuk nie om offers nie, maar om die ervaring van God se teenwoordigheid.

Levitikus 9 sluit die verhaal wat in Eksodus 16 begin, af. Op die vyftiende dag in die tweede maand na die uittog het Israel in die Sinwoestyn aangekom en weer gekla. God het hulle verset gehoor en kwartels en manna beloof (Eks 16:8-21). Op ’n gegewe oomblik kyk almal dieper die woestyn in en ‘toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk’ (Eks 16:10).

Eksodus 24:15-16 vertel weer van ’n wolk wat op Sinai neergesak en die ‘magtige teenwoordigheid van die Here’ wat op die berg ‘gebly’ het. Vir Israel het dit soos ‘’n gloeiende vuur op die berg’ gelyk (Eks 24:15-16).

In die Eksodus-gedeeltes is God se teenwoordigheid vêr in die woestyn en op die berg. In Levitikus het dit baie nadergekom. Moses en Aäron het voor die tent van ontmoeting gaan staan en die volk geseën. Skielik het almal die ‘magtige teenwoordigheid van die Here’ ervaar. Daar word nie gesê hoe dit gebeur het of hoe die mense dit gevoel het nie. Daar word net gesê Hy was daar en hulle het dit ervaar.

En wat het God se nabyheid aan hierdie mense gedoen? Dit het hulle bly gemaak. God was daar, die volk het dit gevoel en dit het hulle gelukkig gemaak. Waar God was, was daar blydskap! En vir Israel het dié teenwoordigheid eindelose vreugde beteken.

Baie eeue later toe die tempel ingewy is, het Israel ook God se magtige teenwoordigheid ervaar. Vir een skrywer was dit so oorweldigend dat hy dit drie keer in drie verse noem (2 Kron 7:1-3). God se nabyheid was so sterk dat die priesters nie die tempel kon binnegaan nie. Aangrypend is dan die mense se reaksie op dié oorrompelende ervaring. Geen vrees of angs nie, maar net ’n loflied: ‘… Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie’ (2 Kron 7:3).

Here, maak ons vandag gelukkig omdat ons U nabyheid ervaar. Ó

Share this / Deel hierdie: