‘n Mens se brein is ‘n snaakse ding: ons verstaan dikwels iets eers regtig as ons die groter prentjie sien. As ons byvoorbeeld wil weet presies wáár ‘n legkaartstukkie inpas moet ons na die afbeelding op die voorkant van die legkaarthouer kyk.

 

‘n Bybelvers is baie soos ‘n legkaartstukkie. Ons sukkel soms om ‘n stukkie uit die Bybel te verstaan as ons nie weet waar dit in die groot legkaart van die geskiedenis inpas nie.

 

Om die Bybelleser te help om die groot prentjie van die Bybel se ontstaanstyd raak te sien bied Woordwyser Bybel in Konteks twee groot hulpmiddels:

 

‘n Dag-tot-dag Bybelleesprogram vir ernstige Bybellesers. Dit bevat:

 • Deeglike inleidings en agtergrondsketse
 • Verklarings van korter gedeeltes (in dagstukkie-formaat)
 • Riglyne vir kleingroepriglyne gebaseer op die luistersiklus van die Seisoen van Luister
 • Agtergrond oor die verskillende seisoene van die kerklike jaar
 • Prys: R90,00 per boek plus R12,00 posgeld per boek

 

Eksegetiese en liturgiese riglyne vir gemeenteleiers. Dit bevat:

 • Verdere agtergrondinligting en preeksketse vir elke Sondag van die jaar
 • Voorstelle vir die inrigting van eredienste wat aansluit by die preekskets
 • Voorstelle vir die aanbied van kinderboodskappe gebaseer op die preeksketse
 • Visuele materiaal vir gebruik in die erediens op die meegaande CD. (Opsioneel)
 • Nuutgeskepte liedere vir loprysing en Aanbidding
 • Prys: R110,00 per boek of R155,00 per boek plus CD plus R12,00 posgeld per boek.

 

Die Bybel is ‘n bundel antieke dokumente wat dit vir die moderne mense soms moeilik maak om te verstaan. Die Woordwyser II Bybel in Konteks wil die gelowige Bybelleser help om God se stem helder en duidelik te hoor deur die konteks van die Bybelgeskrifte te ontsluit.

 

Vir die gemeenteleier:

Dit is elke predikant en gemeenteleier se begeerte en roeping om gelowiges op die pad van geloofsgroei te begelei. ‘n Diep en insigryke verstaan van die Bybel is hiervoor onontbeerlik. Die Woordwyser II Bybelleesprogram kan hiermee ‘n belangrike bydrae lewer.

 

Een manier waarop gelowiges tot ‘n beter verstaan van die Bybel gelei kan word, is om die Bybel, nie van voor tot agter nie, maar in die volgorde waarin dit ontstaan het, deur te lees. Bybelboeke en -gedeeltes wat in dieselfde tydperk ontstaan het, word sodoende saam gelees. Dit lei tot groter insig in die onstaanskonteks van die Bybelboeke en gevolglik tot groter begrip van die inhoud van elke boek.

 

Eksegetiese riglyne asook ‘n liturgiese voorstel en kinderboodskap vir elke Sondag is in hierdie bundel ingesluit. Visuele materiaal vir gebruik in eredienste is op die meegaande opsionele CD. Elke ontstaanstydperk wat behandel word, word voorafgegaan deur ‘n deeglike inleiding: ‘n in-diepte lees en bestudering hiervan sal die moeite loon.

 

Lees meer: http://www.sinoos.co.za/bedieninge/item/woordwyser_2009

 

Bestellings kan geplaas word:

Share this / Deel hierdie: