deur Freddie Schoeman (red) et al. Pretoria: STN Drukkers.

Stelling 1:

Die Bybel is mos vir gewone mense geskryf, selfs die kleinste kindjie kan die eenvoudige boodskap van die Evangelie verstaan.

 

Stelling 2:

Hoe meer ek die Bybel lees, hoe minder verstaan ek wat ek lees. Is ek dan nou dom, of wat?

 

Twee opmerkings wat ‘gewone lidmate’ betreklik onlangs teenoor my gemaak het.

 

Inderdaad, in Suid Afrika bevind ons onsself in iets van ‘n ‘teksie-oorlog’: Bybelteksies wat buite verband, buite konteks geruk word ter wille van persoonlike, dikwels selfsugtige belange.

 

Woordwyser is ’n Bybellees-projek van die Oostelike Sinode. Die doel is om die ‘teksies’ in konteks te lees. Met ander woorde, om nie alte maklik ’n enkele versie onmiddellik op vandag se lewe van toepassing te maak nie, maar eers te vra: Wanneer is dit geskryf?; Vir wie is dit geskryf?; Hoe het die wêreld in daardie tyd gelyk?; Watter vrae wil die teks beantwoord – ensovoorts. Woordwyser is verder interessant in die sin dat die Bybelboeke nie sistematies van Genesis tot Openbaring behandel word nie, maar dat die boeke wat saam ontstaan het, saam gelees word.

 

Woordwyser verskyn jaarliks in twee bundels: Bybel in Konteks – ’n dag-tot-dag Bybelleesprogram en Bybel in Konteks – eksegetiese en liturgiese riglyne. Die 2010 uitgawes fokus op die latere geskrifte in die Ou – en Nuwe Testamente: die post-eksiliese (na die ballingskap) literatuur van die Ou Testament met boeke soos Job, Sagaria, Daniël en andere; die Nuwe Testament hanteer die Johannesevangelie, die Johannese briewe en Openbaring. Dit gee die gewone lidmaat insig in die nuutste bybelwetenskaplike navorsing sonder om sy geloof af te breek, en dit help die predikant om kreatief om te gaan met haar preek vir Sondag. Beide lidmaat en predikant sal baat vind hierby.

Share this / Deel hierdie: